KKO: Perintöoikeutta ei ollut menetetty

Korkein oikeus on tänään 14.1.2020 antanut viimeisen sanan lähes 20 vuotta kestäneessä oikeustaistelussa. Jutun kantaja on syntynyt avioliiton ulkopuolella ja sai tietää isänsä henkilöllisyyden vuonna 2001. Hän ajoi jo silloin kannetta isyyden vahvistamiseksi, mutta kanne jätettiin tutkimatta silloisen isyyslain voimaanpanolain kanneaikasäännöksen johdosta: kanne olisi pitänyt nostaa lokakuuhun 1981 mennessä.

Kantaja valittii edelleen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka totesi vuonna 2013 kanneaikasäännöksen ihmisoikeussopimusken vastaiseksi. Kantaja haki aiemman isyyden vahvistamista koskevan tuomion purkamista, jotta voisi nostaa uuden samanlaisen kanteen. KKO hylkäsi purkuhakemuksen, koska eduskunta oli säätänyt uuden isyyslain, jossa ei enää ollut estettä nostaa uusi isyyskanne. Uuden lain tultua voimaan 1.1.2016 kantaja haki uudelleen isyyden vahvistamista ja isyys vahvistettiin. Uudessa isyyslaissa oli kuitenkin säännös, että vaikka isyys vahvistetaan ei lapsella ole oikeutta perintöön, jos isä on kuollut ennen 30.1.2012. Tässä tapauksessa isä oli kuollut vuonna 2008. Isyyslaissa oli kuitenkin poikkeussäännös, jonka mukaan perintöoikeutta ei menetetty jos sen menettämistä olisi pidettävä kohtuuttomana kantajasta riippumattoman erityisen painavan syyn perusteella.

Nyt korkein oikeus antoi ensimmäisen ennakkopäätöksen tämän kohtuuttomuuden arvioinnista. Korkein oikeus totesi:

"B oli A:n syntymästä lähtien tiennyt olevansa A:n isä ja että A oli saatuaan selville isänsä henkilöllisyyden pyrkinyt aktiivisesti saamaan isyyden vahvistetuksi, mistä B ja myös tämän perilliset olivat tulleet tietoisiksi. Korkein oikeus vahvisti, että A:lla oli oikeus perintöön B:n jälkeen isyyslain 67 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetyn rajoituksen estämättä."
 
Korkeimman oikeudne ratkaisu kokonaisuudessaan KKO 2020:3
 
Asianajaja Markku Fredman toimi kantajan asiamiehenä käräjäoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094
Fax
+358 9 278 7211

Contact »