Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen tohtori Markku Fredman

Toiminnan painopisteet:

 • rikosoikeus (ml. pakkokeinot, eurooppalainen pidätysmääräys, luovutusasiat)
 • perhe- ja perintöoikeus, testamentti, avioehto, ositus (Ei kuitenkaan lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus eikä lasten huostaanottoasiat)
 • vahingonkorvaus
 • oikeudenkäynnit
 • perus- ja ihmisoikeudet
 • kansalaisuusasiat (Ei oleskelulupa- ja turvapaikka-asiat)
 • hallinto- ja virkamiesoikeus (ml. asiakirjajulkisuus ja tiedonsaantioikeus)

Puhelin: 0400 464 094
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oikeustieteen kandidaatti 1985 Helsingin yliopisto
Varatuomari 1986 Iitin tuomiokunta
Asianajotoimisto Heikki Salo Ky 1987 - 1990
Asianajaja 1989
Nykyisen toimiston osakas 1991 -
Oikeustieteen lisensiaatti 2011
Tohtorinväitös Turun yliopistossa 19.5.2018
Oikeustieteen tohtori 12.6.2018
Ajanut kymmeniä juttuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa
Kaksi juttua EU-tuomioistuimessa
41 korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisua
18 korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisua
Suomen Asianajajaliiton hallitus 2006 - 2011
Syrjintälautakunta 2004 - 2014
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea 2001 - 2003
Esitutkinta ja pakkokeinotoimikunta 2007 - 2009
Todistelutoimikunta 2011 - 2012
Legal Experts Advisory Panel, joka toimii Fair Trials Internationalin yhteydessä.
Asianajajaoikeuden killan kiltavanhin.
Suomen Asianajajaliiton nimityksiä valmistelevan menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta
Suomen Prosessioikeusyhdistys SPOY:n toimintaa käynnistävän toimikunnan jäsen
Eduskunnan valiokunnissa asiantuntijana yli 60 asian käsittelyn yhteydessä vuodesta 1992 alkaen.

 

Lue artikkelini Rikoksen uhri ja Rikoksesta epäiltynä.

Muita kirjoituksiani on luettavissa omalla sivullaan. Nyt myös valokuvia.

Koulutuskalenteri

Käyn säännöllisesti luennoimassa eri oikeudenaloilta. 
Tässä koulutuskanterini

Asianajajapäivä, asianajaja & sosiaalinen media 12.1.2018
Oikeudenkäynnit ja mediajulkisuus, AlmaTalent 29.1.2018
Prosessinjohtokoulutus, oikeusministeriö 28.2.2018
Asianajajaetiikka, Lapin yliopisto 16.3.2018
Rikos- ja perosessioikeuden tutkijaseminaari, Lapin yliopisto 16.-17.3.2018

Pakkokeinot sidosryhmäyhteistyön näkökulmasta, Oikeusministeriö

18.4.2018
Asianajajaoikeus rikosasianajajan työssä, Asianajajaoikeuden kilta 4.9.2018
Puolustajan rooli, Tampereen asianajajayhdistys 13.9.2018
Juristin mediataidot, Turun yliopisto 1.11.2018
Rikosasianajajakurssi 2.11.2018
Oikeuspsykiatrian päivä, paneeli. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Vankiterveydenhuolto 15.11.2018
Asianomistajan asema, Turun yliopisto 28.1.2019
Asianajajaliiton Satakunnan osasto, Rauma 7.2.2019
Asianajajaoikeus. Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki 11.2.2019
Puolustajan roolin kehitys Suomessa. Suomalainen lakimiesyhdistys, Turku. 6.3.2019
Avustajan rooli kuulustelussa, Helsingin poliisilaitos. 13.3.2019
Henkilöiden kuuleminen pääkäsittelyssä. Oikeusministeriö, tuomarikoulutus. 19.3.2019
Juristin mediataidot, strateginen asianajo, Turun yliopisto 19.3.2019
Isyyslain ongelmia, Perheasianajajakurssi 29.3.2019
Asianajajan tehtävät. Lapin yliopisto 11.4.2019
Asianajajan etiikka käytännössä ja riskialttiit päämiehet, Suomen Asianajajaliitto 14.5.2019
Oikeuspsykologian kurssiseminaari 17.5.2019
Helsingin asianajajayhdistyksen 110-vuotisjuhla 21.5.2019
Asianajajaliiton Oulun osasto 24.5.2019
Valvontalautakunnan koulutuspäivät 12.-13.9.2019
Oikeuspsykologian kurssiseminaari 11.10.2019
Puolustuksen oikeudet rikosprosessuaalisissa pakkokeinoissa ja uudessa tiedustelulainsäädännössä, Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 17.10.2019
Metoo ja Suomen rikoslaki -infotilaisuus 21.10.2019
Juristin mediataidot, strateginen asianajo, Turun yliopisto 30.10.2019
Rikosasianajajakurssi 1.-2.11.2019
Korkeimman oikeuden asianajajapäivä. EU:n perusoikeuskirja asianajajan työssä 8.11.2019
Rikosprosessipäivä, AlmaTalent 4.12.2019
Avustajan tehtävät, Poliisiammattikorkeakoulu 12.12.2019

Publications

 • The Role of the Defence Lawyer

  Markku Fredman's doctoral thesis "The Role of the Defence Lawyer, The defense lawyer´s role from the 1980s to the present". 573 pages
  Alma Talent 2018

  The thesis analyzes the change in the role and tasks of the defense lawyer in Finnish criminal procedure. The thesis addresses the tasks of the defense lawyer from the point of view of both legal practice l and procedural law.

 •  
 • Rikosasianajajan käsikirja

  Markku Fredman is the author of "The Criminal lawyer's handbook". 945 pages. Talentum 2013

   

 •  
 • Esitutkinta ja pakkokeinot

  Markku Fredman is co-author of commentary "Pre-trial investigation and coersive measures". 5th edition, 1310 pages. Talentum 2014

   

 •  

Law Firm Fredman & Månsson

Attorneys Markku Fredman and Ulf Månsson are the Partners at Fredman & Månsson.

Read more »

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094
Månsson +358 400 605202
Fax
+358 9 278 7211

Contact »