Rikosasianajajat koolla Prahassa

IMG 5553 sEuroopan rikosasianajajajien järjestön European Criminal Bar Associationin kevätkokous pidettiin tällä kertaa Prahassa 22.4.2017. Edellinen konferenssi oli Vilnassa Liettuassa. Konferenssin aiheena olivat tällä kertaa asianajajan ja asiakkaan välisen yhteydenpidon luottamuksellisuus ja asiakkaan tietojen suoja rikosasioiden yhteydessä. Olen itse laatinut aiheesta viikko sitten Defensor Legis -lehdessä 2/2017 julkaistun artikkelin Asianajosalaisuuksien pitävyys rikosten esitutkinassa ja pakkokeinoja käytettäessä.

 

Oli mielenkiintoista havaita kuinka Tsekissä on asianajotoimistoissa tehtävissä kotietsinnöissä aivan samanlainen menettely kuin Suomessa erityisen kotietsinnän muodossa. Siellä kiistanalaisen aineiston sinetöinti on toteutettu siten, että sikäläisenä etsintävaltuutettuna toimiva asianajaja luovuttaa aineiston paikallisen asianajajaliiton haltuun josta aineisto sitten menee tuomarin tutkittavaksi, jotta hän päättäisi onko aineisto takavarikkokiellossa vai ei. Kävi myös ilmi, että Tsekissä laki kieltää tiedustelutiedon käytön todisteena rikosasiassa. Suomen tällä viikolla julkistetussa lakiehdotuksessa on säännökset siitä, kuinka tiedustelutieto voidaan siirtää esitutkintaviranomaisten käyttöön.

Yleisesti konferenssissa pidettiin epäkohtana sitä, että asianajajan ja asiakkaan välistä yhteydenpitoa koskevat ihmisoikeusvalitukset on arvioitu vain ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan loukkauksina, jolloin ei ole arvioitu sitä, onko kyse myös 6 artiklan mukaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus.

Kuulimme selostuksen siitä kuinka geneveläisiin asianajotoimistoihin on kohdistettu troijalaishyökkäys, eli pyritty pääsemään sisään toimistojen tietojärjestelmiin. Yhteistä hyökkäysten kohteille oli se, että ne avustivat samaa maanpaossa asuvaa kasakstanilaista asiakasta. Sveitsin korkein hallinto-oikeus on myös päättänyt syyskuussa 2015, ettei ulkomaiseen oikeusapupyyntöön voida suostua, jos ulkomainen rikosepäily on perustunut rikoksella saatuun tietoon.

Hollannissa telekuuntelu on hyvin yleistä. Siellä on paikallinen asianajajaliitto luovuttanut poliisille kaikkien asianajajien puhelinnumerot ja ne on ladattu salakuuntelujärjestelmään siten, että kun kuunneltava henkilö on yhteydessä asianajajalle rekisteröityyn puhelinnumeroon, tallennus katkeaa automaattisesti.

Konferenssissa käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten eri maissa suhtaudutaan epällyn tai syytetyn omaan käyttöönsä laatimaan puolustautumiusmuistion takavarikointiin. Yleisesti pidettiin itsekriminointisuojan vastaisena takavarikoida epäillyn puolustustaan varten laatimia muistioita.

Norjassa korkein oikeus katsoi takavarikkokiellon olevan voimassa kun kyse oli asianajajan palkkaaman tutkijan haastattelumuistiinpanoista.

Sveitsissä on katsottu, että jos yritys ulkoistaa lakisääteisen velvollisuutensa (esimerkiksi rahapesun estämistomet) asianajotoimistolle, ei asiakkaan ja asianajajan välinen yhteydenpito ole viranomaisilta suojattu, koska kyse on yritykselle itselleen laissa asetetusta velvollisuudesta.

Kävi ilmi, että romaanisissa maissa kuuntelukiellot koskevat vain asianajajan puhelimen kuuntelemista. Jos kuuntelussa on asiakas ja hän soittaa asianajajalleen, estettä telekuuntelulle ei ole. Avustajadirektiivi saattaa aiheuttaa paineta muuttaa tulkintaa.

Mielenkiintoista oli se, että kovin edistyksellisenä pidetyssä Hollannissa asianajajat ovat pääseet mukaan asiakkaansa kuulusteluihin vasta 1.3.2017 alkean osana avustajadirektriivin implementointia. Toisaalta Hollannissa on samalla siirrytty menettelyyn, jossa rangaistukseen tuomitun on korvattava valtiolle puolustajalle maksettu palkkio jos hänellä oikeudenkäynnin alkaessa tai ennen vangitsemista oli riittävästi tuloja tai varoja, joiden myötä avustajan palkkio olisi kyetty maksamaan. Hollantilaiskollegat ovat huolissaan siitä, että asiakkaat alkavat rahaa säästäkseen vähättelemään tehtävän työn määrää ja yrittävät tulla toimeen ilman asianajajan palveluita.

Konferenssissa kuultiin myös vitsejä alustajien viritellessä koneitaan esityksiään varten. Tässä yksi vitseistä:

Saksalaiset rikosasianajajat olivat vuokranneet bussin matkustaakseen yhdessä Prahaan ECBA:n seminaariin. Saavuttiin Tsekin rajalle ja bussi pysäytettiin. Rajatarkastaja puhutti matkanjohtajana ollutta rikosasianajajien puheenjohtajaa:

German? Yes

Occupation? No, we are only visiting.

 

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094

Contact »