Asiantuntijatodistelusta rikosjutuissa

Markku Fredman kirjoittaa Prosessioikeusyhdistysken Prosessioikeusblogissa ongelmista, jotka aiheutuvat kun kaikkia tarvittavia lakeja ei vuonna 2016 päivitetty kun oikeudenkäymiskaaren todistelua koskeva 17 luku uudistettiin. Laki valtion varoista maksettavaista todistelukustannuksista ei lainkaan koske asiantuntijatodistelua.

Kuitenkin hankalissa tapauksissa syyttäjä joutuu nimeämään asiantuntija kuultavaksi. Samoin syytetyn puolustaja tai asianomistaja saattaa kokea välttämättömäksi sen, että asiassa esitetään asiantuntijalausnto. Asiantuntijalausunnoissa otetaan kantaa ns. kokemussääntöihin. Asiantuntija kertoo mitä tieteellisesti tai muuten kokemuseräisesti pidetään selvänä esimerkiksi syy-yhteyden osalta tai luokittelee ilmiöitä asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella. Blogissa kerrotaan tapauksesta, jossa asiantuntijat arvioivat olisiko raitiovaunu ollut pysäytettävissä ennen kuin se törmäsi tietä ylittäneeseen lapseen.

Blogi on luettavissa tästä linkistä.

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094

Contact »