Esitutkinnassa tehty takavarikko

KKO: Esitutkinnassa tehty takavarikko kohdistuu myös poliisin valmistamiin kopioihin.

(julkaistu Advokaatti-lehdessä 5/2001)

Korkein oikeus ratkaisi huhtikuussa (KKO:2001:39) takavarikon kumoamista koskevan asian, jossa keskusrikospoliisi oli takavarikoinut asianajajan tietokoneen epäillessään asianajajaa rikoksesta. Asianajajan oma vaatimus takavarikon kumoamisesta ei menestynyt, mutta KKO katsoi, että tuomioistuinten tulee tutkia myös asianajajan asiakkaiden vaatimus takavarikon kumoamisesta. Kun asiakkaiden asianajosalaisuuksia oli talletettuna tietokoneelle, oli heillä oikeus vaatia takavarikkoa kumottavaksi. Itä-Suomen hovioikeus oli jättänyt vaatimuksen tutkimatta, koska sen mielestä takavarikon laillisuus oli ratkaistu jo asianajan vaatimuksia käsiteltäessä.

Hakijoina olevat asiakkaat eivät liittyneet siihen toimeksiantoon, jossa tapahtuneesta rikoksesta poliisi epäili asianajajaa. Sittemmin syyttäjä jätti näytön puuttuessa syytteen nostamatta asianajajaa kohtaan.

Korkein oikeus palautti asian hovioikeuteen, mutta teki jo tässä vaiheessa merkittävän ratkaisun todetessaan, että tietokoneen keskusyksikön takavarikoiminen esitutkinnassa todisteiden etsimistä varten tapahtuu näiden teknisten tallenteiden tutkimiseksi, joten lain tarkoitus huomioon ottaen voidaan tallenteista valmistettu kopio rinnastaa täysin alkuperäiseen tallenteeseen ja siten lainkohdassa tarkoitettuun asiakirjaan. Kopioon kohdistuu siten edelleen pakkokeinolain mukainen takavarikko.

Kannanotto koskee tietenkin paitsi tietokoneiden kovalevyjä ja diskettejä myös tavallisia paperisia valokopioita. Oleellista on se, että jos tutkinta ja syyte ei valmistu neljässä kuukaudessa takavarikon toimeenpanosta on sekä alkuperäiset asiakirjat että kopiot palautettava tai poliisin on haettava lisäaikaa tuomioistuimelta. Tähän asti poliisi on katsonut voivansa vapaasti kopioida takavarikoituja asiakirjoja eikä niitä koske takavarikon määräajat. Tällainen tulkinta on saanut tukea oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisuista sekä oikeuskirjallisuudesta. Linjan muutos lienee yhteydessä ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan määräykseen, jonka mukaan henkilöllä, jonka oikeutta esim. yksityisyyteen on loukattu, on oltava oikeus saada loukkauksen tapahtuminen tehokkailla oikeussuojakeinoilla tutkituksi. Näin ei olisi, jos poliisi saisi ilman takavarikkoa koskevien rajoitusten soveltumista pitää hallussaan esimerkiksi testamentteja tai sopimusluonnoksia, jollaisia tässä tapauksessa asianajajan tietokoneen tiedostoista löytyy.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »