Oikeusturvaohjelma 2000

Advokaatti-lehden 7/2000 pääkirjoitus


Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan kesällä hyväksymä oikeusturvaohjelma on nyt julkistettu lokakuun alussa. Ohjelma luovutettiin oikeusministeri Johannes Koskiselle hetki sen jälkeen kun valtioneuvosto oli päättänyt asettaa oikeusturva-asiain neuvottelukunnan ensimmäiselle kolmivuotiskaudelleen. Neuvottelukunnan perustaminen tapahtui Asianajajaliiton 80-vuotisjuhlien yhteydessä tehdyn aloitteen perusteella. Liittomme on siis ollut kovin aktiivinen oikeusturvan saralla.

Alkusyksystä julkistettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen laaja oikeusolot-selvitys. OPTULAn tarkoituksena on julkaista tällainen selostus säännöllisin välein ja arvioida kussakin selvityksessä tarkemmin aina tietyt oikeudellisen elämän alat. Tällä kertaa selvitettiin mm. luottamusta oikeuslaitokseen, oikeuden saatavuutta sekä asumiseen, velkaongelmiin, perheeseen ja kuluttajansuojaan liittyviä kysymyksiä.

Samana päivänä jolloin liittomme oikeusturvaohjelma julkistettiin, valmistui myös Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 1999. Myös tästä viime vuosina laajentuneesta kirjasta on tullut mielenkiintoinen katsaus kunakin vuonna havaittuihin oikeusturvaongelmiin ja oikeusoloihin yleisemminkin. Samoin oikeuskanslerin vuosikertomus antaa kuvan siitä, millaisia puutteita mm. oikeusturvassa ja oikeudenhoidossa on ilmennyt.

Suomen Asianajajaliitto ei siis ole yksin näillä tietomarkkinoilla. Vaikka kyse ei ole kilpailutilanteesta on pidettävä huoli siitä, että liiton selvitykset ja huolenaiheet ovat perusteltuja ja virheettömiä, eikä meiltä jää huomaamatta toisten havaitsemat puutteet oikeusturvassa. Meidän tulee myös pyrkiä ajankohtaisuuteen niin, että pystymme nyt esittämään käsityksen siitä mistä oikeusasiamies ja oikeuskansleri saattavat parin vuoden päästä olla huolissaan, jollei muutosta tapahdu.

Asianajajaliiton valtti näillä tietomarkkinoilla onkin oma näkökulmamme: meillä on ruohonjuuritasolla toimiessamme mahdollisuus päätellä trendejä ja ennalta havaita mihin ongelmiin jatkossa törmätään. Lainvalvontaviranomaiset julkistavat vuosikertomuksissaan sen mitä edellisenä vuonna on tehty yleensä sitä edeltävinä vuosina tehtyjen kanteluiden johdosta, jotka kantelut koskevat jo aiemmin tapahtuneita virheitä. Samoin tutkijat esittävät havaintojaan jo valmistuneiden tilastojen yms. perusteella. Muista poiketen asianajajat tietävät myös niistä tapauksista, joissa asia ei koskaan etene tuomioistuimeen tai hallintoon ratkaistavaksi, ja meillä on käsitys miksi näin tapahtuu.

Suomen Asianajajaliiton säännöt edellyttävät, että liitto pyrkii seuraamaan Suomen oikeuskehitystä, ja että liitto pyrkii tarjoamaan kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita. Oikeusturvaohjelma on valittu keskeiseksi keinoksi tämän tehtävän toteuttamisessa.

Toivottavasti ohjelmamme kuluu lainvalmistelijoiden ja -valvojien käsissä. Myös liiton puolesta toimivat lausuntovaliokunnan jäsenet ja liiton nimeämät asiantuntijat ja toimikuntien jäsenet voivat nyt turvautua siihen, mitä liiton ylin päättävä elin on lausunut oikeusturvan tilasta ja korjauksen tarpeesta.

Seuraavan oikeusturvaohjelman ja -katsauksen aika lienee vuonna 2005. Uusien oikeusturvaongelmien ilmeneminen lienee varmaa, mutta toivottavasti nyt esille nostetut ongelmat on siihen mennessä ratkaistu.

Markku Fredman

Liiton hallituksen oikeussuojavaliokunnan puheenjohtaja

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »