Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy Ab (Y-tunnus 0739808-2)
Hämeentie 68 A
00550 Helsinki

0400-464094

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asianajaja Markku Fredman

Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy Ab:n asiakas- ja laskutustietokanta (Intranet Juristi) sekä toimeksiantokohtainen arkisto, jossa säilytetään asiakkaiden tietoja kirjallisessa muodossa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja laskutustietokantaa käytetään asiakastietojen tallentamiseen yhteydenpitoa, esteellisyyksien tarkistamista sekä laskutusta varten. Toimeksiantokohtaisessa arkistossa säilytetään tietoja, jotka ovat tarpeen toimeksiantojen hoitamiseksi. Toimeksiannon päättymisen jälkeen asiakirjoja säilytetään määräajan, jotta asiakas voi ne halutessaan noutaa itselleen toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Henkilö- ja yritysasiakkaiden

 • nimitiedot
 • henkilö- ja yritystunnukset tarvittaessa
 • asiointikieli
 • osoitetiedot
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • toimeksiantojen nimikkeet ja/tai kuvaus toimeksiannon sisällöstä
 • tehdyt toimenpiteet
 • tarvittavat tiedot vastapuolista
 • muut toimeksiantojen hoitamiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat

Arkaluonteiset tiedot

Toimeksiantokohtaisessa arkistossa säilytetään myös henkilöasiakkaiden sekä heidän vastapuoltensa terveystietoja sekä rikosasiain vastaajien rikollista tekoa, rangaistuksia tai muita rikoksen seuraamuksia koskevia tietoja, mikäli ne ovat tarpeen toimeksiantojen hoitamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan asiakkailta toimeksiantojen vastaanottamisen yhteydessä sekä viranomaisilta toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä. Yhteystietoja voidaan hakea myös julkisista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Viranomaisille luovutetaan toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, esimerkiksi haastehakemusten, oikeudenkäyntikirjelmien, oikeusturvavakuutusedun hakemisen ja oikeusapuhakemusten jättämisen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti (Intranet Juristi). Rekisteriin on pääsy vain toimeksiantojen hoitamisen kannalta välttämättömillä asianajotoimiston palveluksessa olevilla henkilöillä, joita koskee lainmukainen ja/tai sopimukseen perustuva salassapitovelvollisuus. Toimeksiantokohtaisia asiakirjakansioita säilytetään työhuoneissa sekä erillisissä arkistoissa, joihin vain asianajotoimiston henkilökunnalla on pääsy. Toimeksiantoihin sisältyviä tietoja säilytetään toimeksiantokohtaisesti myös sähköisessä muodossa, Näihinkin tietoihin on pääsy vain em. henkilökunnalla ja tallennetut tiedot on kryptattu.

Verkkosivujen tietosuoja

Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy ei kerää tai säilytä henkilötietoja sivustolla www.fredman-mansson.fi kävijöistä. Sivustoa ylläpitävä ulkopuolinen yritys kerää tilastotietoja sivustokäynneistä.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

 • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »