Todistelua koskevat säännökset uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on uudistaa käräjä- ja hovioikeuksissa sovellettavat todistelua koskevat säädökset oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa.

Uudistettavat säännökset ovat pääosin vuodelta 1948.

Toimikunnan jäsenenä on mm. asianajaja Markku Fredman.

Todistelua koskevat säännökset ovat osittain vanhentuneet ja ne tulisi saattaa ajan tasalle myös siksi, että muut oikeudenkäyntiä koskevat säännökset on uudistettu viime vuosikymmenien aikana.

Toimikunnan on arvioitava, missä määrin voimassa olevat säännökset todistelusta vastaavat nykyisiä oikeudellisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät perus- ja ihmisoikeudet sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö.

Erityisesti on nähty tarpeelliseksi uudistaa säännökset todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Myös todistajana toimimisen edellytyksiä, todistajan valaa ja vakuutusta sekä mm. asiantuntijoiden kuulemista koskevien säännösten uudistamista on pidetty tarpeellisena. Käytännön soveltamisvaikeuksia on aiheutunut siitä, että laissa ei säädetä lainvastaisesti hankittujen todisteiden hyödyntämisestä.

Toimikunnan työn on määrä valmistua 30. huhtikuuta 2012.

Toimikunnan puheenjohtaja on professori Dan Frände ja varapuheenjohtaja lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa oikeusministeriöstä. Jäsenet ovat lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio oikeusministeriöstä, hallitusneuvos Katriina Laitinen sisäasiainministeriöstä, valtionsyyttäjä Mika Illman Valtakunnansyyttäjänvirastosta, hovioikeudenneuvos Paula Salonen Helsingin hovioikeudesta, käräjätuomari Tatu Leppänen Vantaan käräjäoikeudesta, käräjätuomari Eija Larinkoski Helsingin käräjäoikeudesta, asianajaja Markku Fredman Suomen Asianajajaliitosta ja asianajaja Petra Kiurunen Suomen Asianajajaliitosta.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

  • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 16112
    00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »