Asianajaja Markku Fredman palkittiin perusoikeustyöstään Matti Ylöstalo -palkinnolla

Matti Ylöstalo -palkinnon luovutus

Markku Fredman palkittiin Asianajajaliiton 90-vuotisjuhlan yhteydessä Suomen merkittävimmällä asianajajakunnan myöntämällä tunnustuksella.

Asianajajaliiton säätiön luovuttamaa Matti Ylöstalo -palkintoa perusteltiin erityisesti Fredmanin monipuolisella ja näkyvällä työllä tavallisten ihmisten oikeudellisten ongelmien parissa. Fredmanin asianajoura alkoi 1980-luvulla ja ensimmäisten asianajajien joukossa hän painotti toimeksiantoja hoitaessaan perus- ja ihmisoikeuksia. Fredmanin ihmisoikeuksiin liittyvistä toimeksiannoista 15 on ratkaistu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Hän onkin saanut julkisuudessa lisämääritelmän ”ihmisoikeusjuristi”.

Lukuisat Fredmanin toimeksiannot ovat saaneet laajaa julkista huomiota. Taustalla on kuitenkin yli 20 vuoden työ tavanomaisten rikos- ja perheoikeudellisten asioiden parissa. Fredman on hoitanut laajasti myös maahanmuuttoon liittyviä toimeksiantoja ja ollut perustamassa Pakolaisneuvonta-yhdistystä, joka nykyisin avustaa valtaosaa turvapaikanhakijoista.

Asianajajien asiantuntijuutta hyödynnetään nykyisin runsaasti ministeriöiden lainvalmistelutyössä. Asianajajat ovat edustettuina liki kaikissa lainsäädäntöuudistuksia pohtivissa oikeusministeriön työryhmissä. Tämä on lisännyt nopeasti ammattikunnan arvostusta. Markku Fredman on ahkerimpia oikeuspoliittiseen työhön osallistuvia asianajajia. Viime aikoina hän on ollut muun muassa jäsenenä tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomiteassa ja mukana esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kehittämisessä.

– Juttuja hoitaessani pyrin keskittymään oleelliseen. Seulon itse pois sellaiset seikat, joiden en usko vaikuttavan lopputulokseen. Usein asiakkaitteni tilanne johtaa niistä ilmenneiden periaatteellisten kysymysten nostamiseen esiin asiantuntijatehtävissä. Elävän elämän esimerkit ovat tehokas tapa saada huonot lait muutetuksi, Markku Fredman toteaa.

Matti Ylöstalo -palkinto on Suomen merkittävin asianajajakunnan myöntämä tunnustus. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti asianajajaoikeuden tai asianajajalaitoksen kehittämiseksi.

Fredmanin vastaanottama palkinto on nimetty professori Matti Ylöstalo mukaan. Ylöstalo toimi Helsingin yliopiston siviilioikeuden professorina vuosina 1959–1980. Professuurinsa ohella Ylöstalo työskenteli Suomen Asianajajaliiton johdossa vuosina 1957–1986 sekä toimi liiton julkaiseman Defensor Legis -julkaisun päätoimittajana 1975–1986. Ylöstalo hoiti lukuisia merkittäviä luottamustehtäviä ja sai sekä kotimaisia että kansainvälisiä tunnustuksia.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

  • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 16112
    00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »