Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtymässä käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle

Kiinteistöjen kirjaamiseen liittyvät asiat esitetään siirrettäväksi käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle ensi vuoden alusta lukien. Valtioneuvosto hyväksyi siirtoa koskevan esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 27. maaliskuuta.

Vuoden 2010 alusta lähtien kirjaamisviranomaisina toimisivat käräjäoikeuksien sijasta maanmittaustoimistot. Niissä käsiteltäisiin lainhuudot ja kiinnitykset sekä kiinteistöihin liittyvien erityisten oikeuksien, esimerkiksi vuokra- tai käyttöoikeuden kirjaamiset.

Muutoksen yhteydessä käräjäoikeuksista siirtyy 208 henkilötyövuotta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

Kirjaamisasian ratkaisisi maanmittaustoimistossa kirjaamissihteeri tai kirjaamislakimies. Päätökseen haettaisiin muutosta maaoikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta, jos se antaa valitusluvan.

Myös kaupanvahvistajien määrääminen ja valvonta siirrettäisiin käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille.

Muutosten tarkoituksena on kehittää kirjaamisasioiden käsittelyä, tehostaa julkishallinnon toimintaa sekä kohdentaa käräjäoikeuksien resursseja riita- ja rikosasioiden ratkaisemiseen. Kiinteistöjen kirjaamishakemuksia on käsitelty käräjäoikeuksissa vuosittain noin 350 000.

Kiinteistötietoihin ja kiinteistön kauppaan liittyvien toimintojen keskittäminen Maanmittauslaitokseen merkitsisi, että kansalaiset saavat kiinteistöihin liittyvät erilaiset palvelut yhdestä paikasta. Keskittäminen antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet myös sähköisten asiointijärjestelmien kehittämiseen.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »