Oikeusasiamiehelle tuli ennätysmäärä kanteluita vuonna 2008

Oikeusasiamiehelle tuli viime vuonna ennätysmäärä kanteluita, lähes 3 700. Tämä on yli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kanteluiden määrän kasvu kohdistui tasaisesti eri viranomaisiin; vain poliisikantelut lisääntyivät jonkin verran muita enemmän. Kanteluiden lisäksi oikeusasiamies käynnisti yli 60 tutkimusta omasta aloitteestaan.

Oikeusasiamies myös ratkaisi kanteluita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ratkaistuksi tuli 3 720 kantelua, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Omia aloitteita ratkaistiin viime vuonna lähes 50.

Kärjessä sosiaali- ja terveysviranomaiset, poliisi, vankeinhoito ja tuomioistuimet

Suurin osa kanteluista koskee perinteisesti sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisia, poliisia, vankeinhoitoa ja tuomioistuimia. Näin oli viime vuonnakin. Myös ratkaisuista suurin osa, reilut 1 000, koski sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisia, poliisia lähes 600, vankeinhoitoa liki 450 ja tuomioistuimia noin 250.

Oikeusasiamiehen kaikista ratkaisuista johti toimenpiteeseen - huomautukseen, käsitykseen, esityksen tekemiseen tai epäkohdan korjaukseen - lähes 17 prosenttia, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna.

 

Tarkastukset


Kanteluiden ja omien aloitteiden tutkinnan lisäksi oikeusasiamiehen keskeinen tehtävä on suorittaa tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa. Keskeisimpiä tarkastuskohteita ovat vankilat, psykiatriset sairaalat ja puolustusvoimien yksiköt. Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet tekivät viime vuonna tarkastuksia yli 70 kohteessa. Uutta viime vuonna olivat yllätystarkastukset vankiloissa.

 

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »