Eduskunta hyväksyi todistelu-uudistuksen

eliteEduskunta hyväksyi osin muutettuna hallituksen esityksen HE 46/2014 koskien oikeudenkäymiskaaren 17-luvussa ja muissa laeissa olevien todistelusäännösten uudistamista. Näitä säännöksiä sovelletaan yleisissä tuomioistuimissa. Eduskunnssa on vireillä erillinnen esitys hallintotuomioistuinten todistelu-uudistuksesta.

Uudistuksen myötä Suomessa tulee mahdolliseksi anonyymi todistelu kaikkein vakavimpia rikosasioita käsiteltäessä. Jutussa kuultava todistaja voi siis jäädä asianosaisilta henkilöllisyydeltään tuntemattomaksi. Perustuslakivaliokunta edellytti, että syyteasiaa käsittelevän tuomioistuimen istunnon puheenjohtajan on kuitenkin saatava tietää todistajan henkilöllisyys. Anonymiteetistä päättää toinen tuomari.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa on käsitelty aiemmassa uutisessa.

Lakiin tulee säännökset myös todisteiden hyödyntämiskiellosta. Tähän asti asia on ratkennut mm. Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja sen soveltamiskäytännön mukaisesti. Laki kirjattiin vastaamaan pitkälti EIT:n ratkaisujen mukaista käytäntöä.

Uudistuksen myöstä todistajan valasta luovutaan: kaikki todistajat antavat vakuutuksen kunnian ja omantuntonsa kautta.

Suuri muutos tapahtuu asiantuntijatodistelun osalta: uuden lain myötä luovutaan ns. asiantuntevista todistajista, joita asianosaiset ovat nimennneet kuultaviksi suullisesti muiden todistajien ohessa. Jatkossa kyse on asiantuntijoista, jotka antavat lausuntonsa kirjallisesti, vain poiikkeuksellisesti heitä kuullaan suullisesti oikeudenkäynnissä. Asiantuntijan on oltava riippumaton asianosaistahoista. Hänelle asetetaan myös pätevyysvaatimus.

Asianajaja Markku Fredman oli jäsenenä oikeusministeriön toimikunnassa, joka valmisteli nyt hyväksytyn lainsäädännön.

 

Hallituksen esitys:

» HE 46/2014 vp

Eduskunnan valiokunta-asiakirjat:

»PeVL 39/2014 vp

»LaVM 19/2014 vp

 

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »