Allmänna villkor

Suomen Asianajajaliitto suosittelee, että asianajotoimistot käyttäisivät kirjallista toimeksiannon vahvistusta, jossa asiakaalle annetaan kirjallinen vahistus siitä millainen toimeksianto on otettu vastaan. Suosituksen mukaan vahvistuksesta tulisi käydä ilmi:

  • asianajotoimiston ja siellä toimeksiantoa hoitavan asianajajan nimi
  • toimeksiantajan (asiakkaan) nimi
  • toimeksiannon pääasiallinen sisältö riittävästi yksilöitynä
  • laskutuksen peruste ja jaksotus.

Meidän toimistossamme on käytössä vahvistuksen korvaava kirjallinen toimeksiantosopimus, josta käy ilmi edellä mainitut seikat. Sen lisäksi olemme koonneet kirjallisen muotoon ne yleisehdot, joiden mukaan toimeksiantoja hoidetaan.

Vastaamme mielellämme sopimusta ja sen yleisehtoja koskeviin kysymyksiin.

» Allmänna villkor gällande uppdrag

Advokatbyrå Fredman & Månsson

Advokatbyrå Fredman & Månssons delägare är advokat, vicehäradshövding Markku Fredman och advokat, vicehäradshövding Ulf Månsson.

Läs mer »

Kontakta oss

Tavastvägen 68 A, 2:a vån. 00550 Helsingfors
Telefon
+358 400 605202
Fax
+358 9 278 7211

Kontakta oss »