• Puolustajan rooli ennakkotilattavissa

  Asianajaja Markku Fredmanin uusin kirja Puolustajan rooli ilmestyy toukokuussa 2018 ja on nyt ennakkotilattavissa AlmaTalentin verkkokaupasta.

  Puolustajan rooli 1700.jpg 1

  Asianajaja Markku Fredman kuvaa kuinka rikosasianajajan rooli ja tehtävät ovat muuttuneet 1980-luvulta alkaen. Rikosprosessin modernisoinnin esteenä oli ollut puuttuvat rakenteet. Syyttäjälaitos, esitutkinta ja asianajo saatettiin kuntoon. Lopputuloksena on kansainvälisen vertailun hyvin kestävä järjestelmä.

   

 • Ei ainuttakaan ihmisoikeusvalitusta hallituksen kommentoitavaksi vuonna 2016

  images1Vuonna 2016 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi yhtää ainutta ihmisoikeusvalitusta. Vielä vuonna 2015 tällaisia valituksia oli neljä ja vuonna 2014 viisi. Lasku on selvä kun vuonna 2013 valituksia katsoittiin aiheelliseksi lähettää Suomen hallitukselle tiedoksi jopa 17 kappaletta.

  Lähivuosina näistä aiempien vuosien valituksista joku saattaa vielä johtaa Suomea koskevaan tuomioon, ellei kyseisten valitusten käsittelyä lopetata hallituksen vastineen jälkeen. Näyttää kuitenkin siltä että Suomea koskevat tuomiot muodostuvat jatkossa äärimmäisen harvinaisiksi. Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomusken mukaan vuoden 2015 lopussa EIT:ssä oli vireillä vain 14 suomalaisvalitusta, joista suurin osa tulee päätymään ilmeisen perusteettomien tapausten joukoon, eikä niistä anneta tuomiota.

  Vuonna 2016 EIT antoi yhden Suomea koskevan tuomion, vuonna 2015 tuomioita annettiin seitsemän.

  Tästä linkistä saa näkyviin Suomea koskevien valitusten kommunikoinnit eli hallitukselle vastinetta varten lähetettyjen valitusten listauksen:

  http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22FIN%22],%22documentcollectionid2%22:[%22COMMUNICATEDCASES%22]}

  Tilanne 3.1.2017:

  EIT2016

  Ks. myös Helsingin Sanomien juttu: Suomalaisvalitusten määrä EIT:ssä romahti – satojen valitusten sijasta vireillä enää 14 juttua

 • Fredman & Månsson muutti Vallilaan

  Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy muutti syyskuun 2015 lopussa uusiin tiloihin.

  Uudet tilat sijaitsevat Vallilassa, Hämeentien ja Mäkelänkadun kulmassa. Osoite on Hämeentie 68 A, 00550 Helsinki, mutta sisäänkäynti on Mäkelänkadun puolelta.

  Toimisto sijaitsee A-portaan toisessa kerroksessa.

    

  Muista muutoksista toimistossamme kerrotaan aiemmalla sivulla.

 • Ändringar i Fredman & Månsson

  Det sker ändringar i Advokatbyrå Fredman & Månssons verksamhet.

  Advokat Maija Häyrinen har flyttat från byråns tjänst till sin egen byrå 10.4.2015.

  1.5.2015 flyttar advokat Veronica Dalenius till Advokatbyrå Reims & Co.

  1.9.2015 flyttar även advokat Jussi Sarvikivi till Reims byrå.

  I början av oktober flyttar byrån till nya lokaler i Helsingfors Vallgård, där advokaterna Markku Fredman och Ulf Månsson fortsätter verksamheten.

 • Elektroniska fastighetsaffärer blir möjliga

  Från och med den 1 november 2013 blir det möjligt att använda elektroniska tjänster även vid fastighetsaffärer och övriga rättshandlingar som gäller fastigheter.

  Huvuddelen av bestämmelserna om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg träder i kraft vid ingången av november. En del av bestämmelserna träder dock i kraft först vid ingången av mars 2015.

  Läs mer...

 • Brottsmisstänktas rätt till översättning förbättras

  Brottsmisstänktas och åtalades rätt till tolkning och översättning av handlingar då personen inte förstår det språk som används i det straffrättsliga förfarandet förbättras. Bakom reformen, som träder i kraft vid ingången av december, ligger EU:s så kallade tolkningsdirektiv. Lagändringarna som genomförandet av direktivet förutsätter ska stadfästas vid presidentföredragningen fredagen den 8 november. De rättigheter som en person har med stöd av språklagen eller samiska språklagen ändras inte.

  Läs mer...

Advokatbyrå Fredman & Månsson

Advokatbyrå Fredman & Månssons delägare är advokat, vicehäradshövding Markku Fredman och advokat, vicehäradshövding Ulf Månsson.

Läs mer »

Kontakta oss

Tavastvägen 68 A, 2:a vån. 00550 Helsingfors
Telefon
+358 400 605202
Fax
+358 9 278 7211

Kontakta oss »