Tjänster och priser fr.o.m. 1.10.2014

Byråns advokater sköter huvudsakligen privatpersoners civila tvistemål, brottmål och förvaltningsrättsliga ärenden. Bland de civila ärendena är det främst familjerättsliga ärenden vi tar hand om (arvsrättsliga uppdrag). Av denna lista (på finska) av uppdrag vi har skött framgår uppdrag som har publicerats i statens författningsdata Finlex och liknande databaser. Sammanlagt har vi sedan 1980-talet skött över 8.500 juridiska uppdrag.

Timarvode (inkl. MOMS 24%)

Sedvanliga uppdrag 248 € / h
Uppdrag som kräver specialsakkunskap 260,40 – 297,60 € / h

I alla våra priser ingår 24 % mervärdesskatt.  Vi debiterar inget arvode ifall den första telefonkonferensen eller inledande e-postkorrespondensen inte leder till uppdrag.

Vanligtvis täcker rättskyddsförsäkringen rättegångskostnaderna i privatpersoners och företags tvistemål samt målsägandens rättegångskostnader vid brottmål. Om man inte har rättskyddsförsäkring, har privatpersoner ofta möjlighet att få allmän rättshjälp så att staten betalar hela eller en del av vårt arvode.

Vår fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförande av uppdraget. För enskilda telefonkonferenser och andra små åtgärder debiteras vanligtvis åtminstone 12 minuter (0,2 timmar).

Uppsättande av ett äktenskapsförord eller ett enkelt testamente tar oftast inte längre än 1 – 1,5 timmar, varför dessa sedvanliga dokument kostar 248 – 372 €.  Förutom detta arvode debiterar magistraten en skild avgift för registrering av äktenskapsförordet. Ifall uppsättandet av dokumentet är mer arbetsdrygt än normalt och kräver över 1,5 timmes arbete, debiteras kostnader för uppdraget enligt ovan nämnda timtaxa för hela den tid som använts för uppdraget. 

De avgifter som debiteras av myndigheter och andra kostnader faktureras skilt. Till exempel för resekostnader debiterar vi 0,53 €/km och för större utskrivnings- och kopieringskostnader debiteras 0,37 €/ svartvit sida.

 

Advokatbyrå Fredman & Månsson

Advokatbyrå Fredman & Månssons delägare är advokat, vicehäradshövding Markku Fredman och advokat, vicehäradshövding Ulf Månsson.

Läs mer »

Kontakta oss

Tavastvägen 68 A, 2:a vån. 00550 Helsingfors
Telefon
+358 400 605202
Fax
+358 9 278 7211

Kontakta oss »