Markku Fredmanista työelämäprofessori

MF2021aAsianajaja, dosentti Markku Fredman on kutsuttu asianajajaoikeuden työelämäprofessoriksi Helsingin yliopistoon syyslukukauden 2023 alusta. Tehtävä on kolmevuotinen ja osa-aikainen (40 %). Hän jatkaa myös asianajajana toimeksiantojen hoitamista.

Yliopiston tiedotteesta:

Työelämäprofessorin tehtävänä on asianajajaoikeuden opetus ja tutkimuksen ohjaaminen oikeustieteellisissä yksiköissä. Lisäksi tehtävä tukee yliopistoissa tapahtuvaa prosessioikeuden opetusta: perinteisten tuomioistuinprosessien rinnalla yhä merkittävämmässä roolissa ovat välimiesmenettelyt ja sovittelut, joissa kaikissa asianajajien rooli on erittäin keskeinen. Tehtävä on sijoitettu Helsingin yliopistoon, mutta siihen sisältyy velvollisuus opettaa ja ohjata tutkimusta myös muissa Suomen oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä.

Työelämäprofessorin tehtävään kutsuttu OTT, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 1989 ja työskennellyt siitä alkaen asianajajana. Hän on toiminut Asianajajaliiton hallituksen ja valtuuskunnan jäsenenä sekä kolmen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Fredman on opettanut oikeustieteellisissä koulutusyksiköissä ja muissa koulutustilaisuuksissa asianajajaetiikkaa. Hän on ollut Asianajajaoikeuden killan johtoryhmässä pitkään ja kiltavanhimpana 2017 alkaen.

Fredman väitteli vuonna 2018 Turun yliopistossa, ja hänen väitöskirjansa Puolustajan rooli, Rikoksesta epäillyn ja syytetyn avustajan roolin kehitys Suomessa 1980-luvulta nykypäivään samoin kuin monet hänen muista julkaisuistaan käsittelevät asianajajaoikeutta sekä asianajajan tehtäviin ja rooliin keskeisesti liittyviä asioita. Vuonna 2019 hänet nimettiin Helsingin yliopiston prosessioikeuden dosentiksi.

– Markku Fredman on harjoittanut vuosikymmenten ajan asianajajan tointa pienessä asianajotoimistossa, painopisteenä oikeudenkäynnit, rikosoikeus, perhe ja perintöoikeus, ihmis- ja perusoikeudet sekä hallinto- ja virkamiesoikeus. Fredmanin nimitys syventää asianajajan roolin monipuolisuuden ymmärtämistä, tiivistävät oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Niemi ja Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Lautjärvi.

Työelämäprofessuuri on lahjoitusprofessuuri. Suomen Asianajajaliiton Säätiö ja Suomen Asianajajaliitto jakavat sen kustannukset.

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094

Contact »