Anonyymit asiantuntijalausunnot vaivaavat tuomareita ja asianajajia

eliteKorkein hallinto-oikeus hyväksyi 23.1.2015 antamassan päätöksessä lausunnon, jonka laatijan henkilöllisyyttä ei tiedetä: http://dy.fi/2b. Kyse on ruotsalaisen yhtiön viranomaisille antamasta analyysista sen osalta puhuuko oleskeluluvan hakenut henkilö sitä murretta, jota puhutaan hänen kertomassaan kotipaikassa.

Kouvolan hovioikeus ei hyväksynyt samaa lausuntoa kun juttua käsiteltiin rikosasiana: http://dy.fi/21. Tuolloin kyse oli siitä, että syyttäjän mukaan hakija oli valehdellut viranomaisille kotipaikastaan saadakseen oleskeluluvan. Syyte hylättiin kun lausunto ei kelvannut.

"Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 28 §:n 1 momentin mukaan oikeuden puheenjohtajan on kysyttävä todistajalta hänen nimensä, ikänsä, toimensa ja asuinpaikkansa ja tiedusteltava myös, milloin aihetta on, sellaisia seikkoja, jotka lain mukaan estävät tekemästä todistajanvalaa taikka oikeuttavat tai velvoittavat todistajan kieltäytymään todistamasta, niin myös sellaista, mikä voi vaikuttaa todistajan uskottavuuteen.

Edellä mainitun säännöksen perusteella todistajan on ilmoitettava nimensä. Voimassa olevan lain mukaan anonyymi todistelu ei siten ole sallittua (Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2005:5 s. 4 ja 2002:4 s. 16).

Tämä johtuu erityisesti siitä, että syytetyllä on oltava mahdollisuus kuulustella todistajaa ja arvioida todistajankertomuksen luotettavuutta (Jokela mts. s. 175; Tapanila, Syytetyn oikeus syyttäjän todistajien kuulemiseen s. 209). Koska kielianalyysilausunnon laatijan henkilöllisyys ei ole tiedossa, vastaajalla tai tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 50 §:n mukaisesti kutsua häntä kuultavaksi tuomioistuimeen. Hänelle ei voida tehdä hänen ammattitaitoaan tai esteettömyyttään taikka muita lausunnon luotettavuutta ja todistusarvoa koskevia kysymyksiä."

Korkein oikeus myöntänyt samanlaisessa jutussa valitusluvan VL:2013:108 http://dy.fi/idb.

Eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi samoin 23.1.2015 uuden oikeudenkäymiskaaren 17 luvun, joka koskee todistelua yleisissä tuomioistuimissa: http://dy.fi/uzt. Laissa ei erikseen oteta kantaa anonyymin asiantuntijalausuntoon, mutta koska uudessa laissa on säännökset siitä millä perusteella hyvin rajoitetusti voitaisiin käyttää anonyymeja todistajia kaikkein vakavimpien rikosten osalta, lienee pääteltävissä, ettei anonyymi asiantuntijalausunto tule kyseeseen uuden lain aikana. Asiantuntijan tulee täyttää laissa asetetut pätevyysvaatimukset ja oltava esteetön. Näitä ei voida arvioida, jos ei tiedetä kuka on laatinut oikeudelle annetun lausunnon.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »