Asianajaja, varatuomari, työelämäprofessori Markku Fredman

Olen Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan osa-aikainen asianajajaoikeuden työelämäprofessori 1.8.2023 alkaen. Tämän johdosta otan jatkossa vain rajoitetusti uusia toimeksiantoja.

En hoida lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen tai elatukseen taikka lasten huostaanottoon liittyviä toimeksiantoja. En hoida myöskään maahantuloon, oleskelulupiin tai maasta poistamisiin liittyviä toimeksiantoja.

 

Asianajotoimintani painopisteet:

 • perintöoikeus, testamentti, avioehto, ositus (esim. pesänselvitys, perinnönjako, perunkirjoitus sekä näihin liittyvät asiakirjat)
 • rikosoikeus (ml. pakkokeinot, eurooppalainen pidätysmääräys, luovutusasiat)
 • vahingonkorvaus
 • oikeudenkäynnit
 • perus- ja ihmisoikeudet
 • kansalaisuusvalitusasiat
 • hallinto- ja virkamiesoikeus (ml. asiakirjajulkisuus ja tiedonsaantioikeus)

 

Puhelin: 0400 464 094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Oikeustieteen kandidaatti 1985 Helsingin yliopisto
Varatuomari 1986 Iitin tuomiokunta
Asianajotoimisto Heikki Salo Ky 1987 - 1990
Asianajaja 1989
Nykyisen toimiston osakas 1991 -
Oikeustieteen lisensiaatti 2011
Tohtorinväitös Turun yliopistossa 19.5.2018
Oikeustieteen tohtori 12.6.2018
Prosessioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto, 2019
Työelämäprofessori 2023 alkaen

Ajanut kymmeniä juttuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa,
kaksi juttua EU-tuomioistuimessa,
48 korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisua,
19 korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisua.
Suomen Asianajajaliiton hallitus 2006 - 2011
Syrjintälautakunta 2004 - 2014
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea 2001 - 2003
Esitutkinta ja pakkokeinotoimikunta 2007 - 2009
Todistelutoimikunta 2011 - 2012
Legal Experts Advisory Panel, joka toimii Fair Trials Internationalin yhteydessä.
Asianajajaoikeuden killan kiltavanhin.
Suomen Asianajajaliiton nimityksiä valmistelevan menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja 2015 - 2021.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta vuoteen 2023 asti.
Eduskunnan valiokunnissa asiantuntijana yli 60 asian käsittelyn yhteydessä vuodesta 1992 alkaen.
Suomen Prosessioikeusyhdistyksen hallituksen jäsen, taloudenhoitaja ja blogin toimittaja.

Lue artikkelini Rikoksen uhri ja Rikoksesta epäiltynä.

Muita kirjoituksiani on luettavissa omalla sivullaan. Myös valokuvia.

Koulutuskalenteri

Yliopistoluentojen lisäksi käyn säännöllisesti luennoimassa eri oikeudenaloilta. 
Tässä koulutuskanterini

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot, Suomen Asianajajaliitto 4.11.2021
Avustajan rooli esitutkinnassa, Helsingin poliisilaitos 9.12.2021
Uusinta oikeuskäytäntöä pakkokeinoihin littyen, Itä-Suomen yliopisto & Itä-Suomen hovioikeus 21.3.2022
Kuolinpesän osakkaiden mahdollisuus poiketa testamentista. Perheasianajajakurssi 8.4.2022
Salassapitokysymykset valvontamenettelyssä, Valvontalautakunnan koulutuspäivä 8.4.2022
Tutkimuksen työelämärelevanssi, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 20.9.2022
Avustajan rooli kulustelussa, Helsingin poliisilaitos 26.10.2022
Rikosasianajajakurssi, uutta oikeuskäytäntöä 4.11.2022
Ajankohtaista rikosprosessioikeutta, Suomen Asianajajaliitto 8.11.2022
Oikeuspsykologian ammatilliset ohjeet eettiselle toiminnalle, Psykoligiliitto 24.11.2022
Esitutkinnan ja pakkokeinojen uusin oikeuskäytäntö ja lakimuutokset, Edita 29.11.2022
Strateginen litigaatio, Yritysvastuuoikeuden ry 9.2.2023
Ihmisoikeuspäivä, Alma Talent 21.4.2023
Asianajajan argumentaatio ja sen kehittyminen 1980-luvulta alkaen, Turun yliopisto 4.10.2023
Avustajan rooli kulustelussa, Helsingin poliisilaitos 5.10.2023
Uutta oikeuskäytäntöä, Rikosasianajajakurssi 3.11.2023
Excelelence workshop, Asianajotoimisto Krogerus 8.11.2023
Oikeusmurhat, Oikeuspsykologian erikoitusmiskoulutus, Åbo Akademi 9.11.2023
Pakkokeinoasiat tuomioistuimessa, Tuomioistuinvirasto 9.11.2023
Rohkeasti rikosprosessiin I - Esitutkinta. Suomen Asianajajaliitto 15.1.2024
Rohkeasti rikosprosessiin II - Pakkokeinot. Suomen Asianajajaliitto 19.3.2024
Rohkeasti rikosprosessiin III - Asianosaisten tiedonsaanti rikosasiassa. Suomen Asianajajaliitto 30.5.2024
Rohkeasti rikosprosessiin IV – Näyttökysymykset ja -kynnykset rikosprosessissa 3.9.2024
Rohkeasti rikosprosessiin V - Hyvä asianajajatapa rikosasioissa, Suomen Asianajajaliitto 31.10.2024
Rohkeasti rikosprosessiin VI - Ajankohtaista rikos- ja rikosprosessioikeutta. Suomen Asianajajaliitto 10.12.2024

Julkaisut

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

 • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »