Oikeuspsykologiaa asianajajille

Suomen Asianajajaliitto järjesti 14.10.2016 päivän mittaisen koulutustilaisuuden, jonka aiheena oli oikeus- ja todistajapsykologia. Kurssin opettajina ja luennoitsijoina tomivat psykologian tohtori Julia Korkman, oikeustieteen tohtori Teija Stanikic ja asianajaja Markku Fredman.

Asianajajille selostettiin henkilötodistamisen virhelähteitä ja kokemussääntöjä ihmisen havainnointikykyyn liittyen.

Havainnollistavana testinä kurssin osallistujia pyydettiin lounastauon alkaessa (klo 11.35) arvioida mihin aikaan aamupäivällä oli katsottu tietty video ja kuinka pitkä oli siinä ollut eräs kohtaus. Lisäksi osallistujia pyydettiin kertomaan kuinka monta naista ja miestä esiintyi kyseisessä kohtauksessa.

Testi osoitti, että vastauksissa on hajontaa. Kellonajan suhteen päästiin kuitenkin aika hyvään lopputulokseen kun laskettiin 39 vastauksen keskiarvo. Oikea ajankohta oli klo 9.37 ja vastausten keskiarvo oli klo 9.43. Mediaani oli vielä lähempänä: klo 9.40. Vastaukset hajosivat klo 8.35 ja 11.00 välille, keskihajonta oli 22 minuuttia.

Ajallisen keston osalta vastauksissa selvästi yliarvioitiin kohtausken kesto, mikä on tuttu ilmiö todistajan kuulemisessa oikeudessa.

Kun videolla ollut kohtaus kesti oikeasti 31 sekunttia oli vastausten keskiarvo 66 sekuntia. Hajontaa oli 15 sekunnista 390 sekuntiin, mitä saattaa osittain selittää kysymyksen väärinymmärrys, joka sekin on tuttu ilmiö todistajia kuultaessa. Ehkä joku arvioi koko videon keston (joka sekin oli vain 102 sekuntia, mutta video katsottiin kahdesti). Mediaani oli tässäkin lähinnä oikeaa: mediaaniarvio oli 45 sekuntia.

Psykologiakurssin testitulokset gorillavideostaKESTO

Videolla esiintyi kuusi naista.

Vain 18 vastaajaa 39:stä osasi vastata tältä osin aivan oikein. Esiintyjien lukumäärän osalta keskiarvo oli 6,5, mutta moni oli sitä mieltä, että esiintyjiä oli 8, yhden mielestä jopa 15.

12 vastauksessa oli maininta myös miehestä tai miehistä esiintyjien joukossa. Kahdeksan vastaajaa ei pystynyt tai ymmärtänyt erotella esiintyjien sukupuolta, vaikka sitä oli pyydetty. Yhden mielestä kaikki olivat naisia, mutta heitä olisi ollut kahdeksan.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »