Julkinen oikeusapu

Julkinen oikeusapu tarkoittaa sitä, että Suomessa asuva voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten lakimiehen apua kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat, mutta yksityisestä asianajotoimistosta voi saada valitsemansa avustajan vain tuomioistuinasioissa, sekä käräjäoikeuksissa että hallinto-oikeuksissa. Oikeudellista neuvontaa saa oikeusapuna valtion oikeusaputoimistoista 

Oikeusapua ei  yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Julkista oikeusapua voi saada vakuutuksen omavastuun osalta.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Puolustajan voi itse valita rikosasioita hoitavista asianajotoimistoista. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan valitsemastaan asianajotoimistosta.

Julkista oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille. Julkinen oikeusapu ei koske miltään osin vastapuolelle tuomittavia oikeudenkäyntikulukorvauksia. Julkista oikeusapua saava voi siten hävitessään joutua korvaamaan vastapuolen asianajokulut. Rikoksen uhri ei kuitenkaan joudu kuluvastuuseen jos hän vain yhtyy syyttäjän asiassa esittämiin vaatimuksiin.

Julkisen oikeusavun tulorajat on asetettu siten, että periaatteessa noin 75 % väestöstä on oikeutettu saamaan oikeusapua ainakin osittain valtion varoin.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

  • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 16112
    00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »