Ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi asianajajan ja asiakkaan välisen keskustelun salakuuntelun

Georgi Yordanov-tapaus - Yksityiselämän suoja - Laillisuusperiaate - Loukatun asema - Esitutkinta - Tekninen kuuntelu

EIT pani merkille, että Bulgarian tuomioistuimet olivat pitäneet kuuntelua lainvastaisena eikä nauhoituspöytäkirjaa ollut otettu näytöksi. Kuitenkin se oli ollut oikeudenkäyntiaineistossa koko oikeudenkäynnin ajan. Näytöstä poissulkemista ei voitu pitää hyvityksenä EIS 8 artiklan kannalta ilman vahingonkorvauksen vaatimisen mahdollisuutta. Niin ollen valittaja ei ollut menettänyt EIS 34 artiklan mukaista loukatun asemaansa, vaikka pöytäkirjaa ei ollut otettu todisteeksi. EIT totesi edelleen, että poliisin toimittamalla kuuntelulla oli riidatta puututtu valittajan EIS 8 artiklan 1 kohdan mukaisiin oikeuksiin.

Saman artiklan 2 kohdan mukaan puuttumiselle tuli olla peruste kotimaisessa laissa. Sen lisäksi artikla edellytti lailta tiettyjä laatuvaatimuksia. Lain tuli olla saatavilla ja ennakoitavissa ja myös muutoin oikeusvaltion periaatteiden mukainen. Valittajan ja hänen asianajajansa välisen keskustelun nauhoittamisella oli rikottu useita kotimaisia normeja, joiden valossa näytti siltä, että sellainen kuuntelu ja sen nauhoittaminen olivat ehdottomasti kiellettyjä.. Joka tapauksessa kotimaiset tuomioistuimet olivat pitäneet tuollaista salaista tarkkailua lainvastaisena. Niin ollen EIT katsoi, ettei puuttuminen valittajan yksityiselämään ollut ollut Bulgarian lainsäädännön mukaista. Nauhoittamisesta oli päätetty ja se oli toteutettu erityisistä tiedustelukeinoista rikosasioissa vuonna 1997 annetun lain mukaisesti. EIT oli jo aiemmassa oikeuskäytännössään katsonut, ettei tuo laki tarjonnut tietyistä takeistaan huolimatta riittävää suojaa EIS 8 artiklan mukaisiin oikeuksiin puuttumista vastaan ja että laki ei siten täyttänyt laillisuusvaatimusta tuon artiklan mielessä. Erityisesti EIT oli kiinnittänyt huomiota siihen, että salaiseen tarkkailuun liittyviä toimenpiteitä ei valvottu riippumattoman viranomaisen toimesta eikä ollut tarkkoja sääntöjä saatujen tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä eikä asianomaisilla henkilöillä ollut mahdollisuutta saada korvausta lainvastaisen puuttumisen johdosta.

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2009/20093802

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

  • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 16112
    00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »