Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

Hallituksen tänään 26.3. tekemä periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta eli ns. IPR-strategiasta sisältää linjauksen siitä, että aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden käsittely keskitetään markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä. Päätöksen mukaan oikeusministeriölle varmistetaan keskittämisen edellyttämät resurssit.
 

©

Myös oikeusministeriön työryhmä on esittänyt, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien immateriaalioikeusasioiden käsittely keskitettäisiin markkinaoikeuteen. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentit, mallioikeudet, tavaramerkit ja toiminimet. Työryhmän ehdotus sai lausuntopalautteessa kannatusta. Vaihtoehtona ollutta asioiden keskittämistä Helsingin käräjäoikeuteen kannattivat kuitenkin lausunnon antaneet yleiset tuomioistuimet, niiden joukossa korkein oikeus.

Uudistus merkitsee sitä, että markkinaoikeuden asema ja tehtävät on arvioitava kokonaan uudelleen. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi tulisi vuosittain noin 200 - 400 uutta asiaa, jolloin sen asiamäärä lisääntyisi 33 - 66 prosentilla nykyisestä.

Immateriaalioikeuksia koskevien asioiden käsittely on nykyisin hajaantunut useaan eri paikkaan. Määrällisesti eniten niitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa sekä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa.

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat rikosasiat käsitellään jatkossakin käräjäoikeuksissa.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »