Riita-asioiden oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta lisätään

Riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevat säännökset muuttuvat. Oikeuspaikka eli missä käräjäoikeudessa asia tutkitaan ja ratkaistaan, määräytyy jatkossa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Uudistuksella muun muassa lisätään oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta.

Tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset perjantaina 13. maaliskuuta tulemaan voimaan 1. syyskuuta 2009.

Riidan oikeuspaikkana on jatkossakin yleensä vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, ellei laissa ole erityisesti määrätty muuta paikkaa.

Uudistuksella vähennetään säännöksiä ehdottomista oikeuspaikoista. Esimerkiksi kiinteistöä koskeva riita-asia voidaan käsitellä joko kiinteistön sijaintipaikkakunnan tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Perhe- ja perintöoikeudellisissa riidoissa säännökset oikeuspaikasta ovat kuitenkin jatkossakin ehdottomia. Esimerkiksi avioeroa, isyyttä sekä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevat asiat on tutkittava lain määräämässä käräjäoikeudessa.

Jollei ehdotonta oikeuspaikkaa ole laissa määrätty, osapuolet voivat kuten nykyisinkin sopia, missä käräjäoikeudessa riita-asia käsitellään. Tähän on kuitenkin eräitä rajoituksia kuluttajan, työntekijän tai elatusapua vaativan osapuolen suojaamiseksi.

Lisäksi käräjäoikeuden tulee jatkossa siirtää väärässä paikassa vireille pantu riita-asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen hakijan tai kantajan suostumuksella. Tavoitteena on pienentää tuomioistuinten työmäärää ja asianosaisten oikeudenkäyntikuluja, kun vireillepanot väärässä tuomioistuimessa vähenevät.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »