Työryhmä ehdottaa muutoksia luottotietorekisteriin

Maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut, ehdottaa oikeusministeriön asettama työryhmä. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista.

 

Nykyisin maksuhäiriömerkintä voi pysyä velan vanhennuttuakin rekisterissä useita vuosia riippuen siitä, milloin velallinen on viimeksi todettu varattomaksi ulosotossa. Velalliset ovat joutuneet keskenään erilaiseen asemaan ulosoton ajankohdasta riippuen. Osa ulosottovelallisista on saanut maksuhäiriömerkinnän velan vanhentumisesta huolimatta, osa ei.

Säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta 15 vuoden määräajassa tulivat voimaan noin vuosi sitten. Uudistus on tähän mennessä vapauttanut tuhansia velallisia velkavastuusta. Niille heistä, joilla ei ole muita velkoja ulosotossa, ehdotus merkitsisi myös luottotietojen puhdistumista.

Työryhmä ehdottaa toisaalta myös laajennuksia luottotietoihin. Tarkoituksena on varmistaa rekisterin kattavuus ja velallisten yhdenvertainen kohtelu. Pitkäkestoisesta palkan tai eläkkeen ulosmittauksesta tehtäisiin merkintä luottotietorekisteriin. Nykyisin tieto merkitään vain ulosottorekisteriin, joten se ei näy luottotietoja tarkistettaessa. Pitkäkestoiseksi katsottaisiin kaksi vuotta jatkunut tulon ulosmittaus. Uudistus aiheuttaisi maksuhäiriömerkinnän tuhansille sellaisille velallisille, jotka ovat tähän saakka välttyneet merkinnältä. Tältä osin työryhmä ehdottaa vuoden siirtymäaikaa lain voimaantuloon.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että ulosoton määräajan jatkamiskanteesta saataisiin merkitä tieto luottotietorekisteriin. Velkajärjestelyä koskevat tiedot poistettaisiin luottotietorekisteristä lyhyessä määräajassa, jos maksuohjelma on määrätty raukeamaan velallisen omasta hakemuksesta. Tuomioistuimessa vahvistettu velka-asiaa koskeva sovinto ei enää aiheuttaisi maksuhäiriömerkintää.

Työryhmän mietintö lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen oikeusministeriössä valmistellaan lopullinen hallituksen esitys.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »