Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

 

 

 

Toiseksi suurin kanteluryhmä koski poliisiviranomaisia 286 kantelulla. Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat sosiaaliviranomaisia
(162 kantelua), kunnallisviranomaisia (150 kantelua) ja syyttäjäviranomaisia (127 kantelua).

 

Viime vuonna ratkaistiin kaikkiaan 1 496 kantelua. Tutkituista kanteluista annettiin yhdessä tapauksessa syyte, kuudessa tapauksessa huomautus ja yhdessä esitys. 79 tapauksessa lausuttiin käsitys tai ohje. Muu kannanotto tai toimenpide annettiin 31 tapauksessa.

 

Oma-aloitteisesti otettiin tutkittavaksi 23 asiaa. Aloitteet koskivat muun muassa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa ja hätäkeskuslaitosta.

 

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »