Selvyys notaarien tammikuussa vihkimien avioparien tilanteeseen – lainsäädännön tulkinnanvaraisuus korjataan pikaisesti

Oikeusministeriö on selvittänyt ratkaisua käräjäoikeuksien notaarien tammikuussa suorittamien vihkimisten pätevyyteen liittyvään tilanteeseen, joka on noussut esiin myös julkisuudessa. Ongelma johtuu käräjäoikeuslakiin viime syksynä samanaikaisesti tehdyistä useammista muutoksista.
 
Eduskunta hyväksyi syksyllä 2008 lainmuutoksen, jolla laajennettiin vihkimisoikeutta. Avioliittolakiin tehdyn muutoksen mukaan siviilivihkimisen voi toimittaa tuomioistuinharjoittelua suorittava auskultantti eli notaari, joka on käräjäoikeuslain nojalla määrätty toimittamaan vihkimisiä. Samassa yhteydessä käräjäoikeuslakiin lisättiin säännös, joka antaa laamannille oikeuden määrätä kaksi kuukautta virassa olleen notaarin vihkimään. Nämä säännökset tulivat voimaan lokakuun alusta.

Osittain samanaikaisesti tämän hallituksen esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä oli toinen esitys, joka koski käräjäoikeuksien ratkaisukokoonpanojen muuttamista. Myös siihen liittyi käräjäoikeuslakiin tehtävä muutos, joka tuli voimaan tämän vuoden alusta. Lakitekstiä eduskunnassa muutettaessa jäi maininta notaarin vihkimisoikeudesta erehdyksessä pois, vaikka tarkoituksena ei ollut mitenkään puuttua laamannin oikeuteen määrätä notaari vihkimään.

Laissa oleva tulkinnanvaraisuus korjataan mahdollisimman pian. Tarkoitus on, että parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevan tuomarivastuuta koskevan hallituksen esityksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä käräjäoikeuslakia tarkistetaan niin, että jo annetut notaarien vihkimismääräykset ovat päteviä eikä tammikuun aikana tapahtuneiden vihkimisten lainmukaisuudelle jää oikeudellista epävarmuutta.

Oikeusministeriön selvityksen mukaan vuodenvaihteen jälkeen notaarit ovat vihkineet koko maassa kahdeksan paria. Niistä viidessä notaarien vihkimismääräykset oli annettu vuoden 2008 puolella. Kolmessa tapauksessa vihkimismääräys notaarille oli annettu tämän vuoden puolella.

Lainsäätäjä siis korjaa lainsäädännön tulkinnanvaraisuuden eikä kyseessä olevien parien tarvitse ryhtyä mihinkään toimiin. Oikeusministeriö tulee ilmoittamaan asiasta kirjeitse kaikille notaarien vuodenvaihteen jälkeen vihkimille pareille.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »