Asianajajalle tulee maksaa kohtuullinen palkkio myös annettaessa julkista oikeusapua

Asianajaja Markku Fredman kirjoitti Suomen Asianajajajaliiton blogissa julkisen oikeusavun tuntipalkkion jälkeenjääneisyydestä. Palkkiota ei ole lainkaan korotettu yli yhdeksään vuoteen ja tuolloinenkin korotus ei kattanut täysimääräisesti aiempaa jälkeenjääneisyyttä.

Jos oikeusapupalkkion jälkeenjääneisyys on liiallista ja ero niin sanottuun normaalitaksaan kasvaa, pätevän oikeusavun saatavuus voi vaarantua. Tämä todettiin myös oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2014–2017, jossa luvattiin tehdä indeksitarkistus oikeusapupalkkioon. Sen jälkeisissä, vuoteen 2021 ulottuvissa suunnitelmista ei asiasta ole mainintaa. Sen sijaan syksyllä 2022 eduskunnalle annetussa valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta todetaan, että jo pelkän elinkustannusindeksin perusteella vuosien 2014–2021 yksityisten avustajien palkkioiden korotustarve on 10 euroa tunti. Vuoden 2022 voimakas inflaatio loi lisäksi 9,28 euron korotustarpeen. Vuonna 2023 inflaatio näyttää jatkuvan voimakkaana.

Blogikirjoitus on luettavissa Asianajajaliiton sivuilta.

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094

Contact »