Asianajaja, varatuomari, dosentti Markku Fredman

Toiminnan painopisteet:

  • rikosoikeus (ml. pakkokeinot, eurooppalainen pidätysmääräys, luovutusasiat)
  • perintöoikeus, testamentti, avioehto, ositus (Ei kuitenkaan lapsen huolto, tapaamisoikeus ja elatus eikä lasten huostaanottoasiat)
  • vahingonkorvaus
  • oikeudenkäynnit
  • perus- ja ihmisoikeudet
  • kansalaisuusasiat (Ei oleskelulupa- ja turvapaikka-asiat)
  • hallinto- ja virkamiesoikeus (ml. asiakirjajulkisuus ja tiedonsaantioikeus)

Puhelin: 0400 464 094
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oikeustieteen kandidaatti 1985 Helsingin yliopisto
Varatuomari 1986 Iitin tuomiokunta
Asianajotoimisto Heikki Salo Ky 1987 - 1990
Asianajaja 1989
Nykyisen toimiston osakas 1991 -
Oikeustieteen lisensiaatti 2011
Tohtorinväitös Turun yliopistossa 19.5.2018
Oikeustieteen tohtori 12.6.2018
Prosessioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto, 2019

Ajanut kymmeniä juttuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa
Kaksi juttua EU-tuomioistuimessa
45 korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisua
19 korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisua
Suomen Asianajajaliiton hallitus 2006 - 2011
Syrjintälautakunta 2004 - 2014
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea 2001 - 2003
Esitutkinta ja pakkokeinotoimikunta 2007 - 2009
Todistelutoimikunta 2011 - 2012
Legal Experts Advisory Panel, joka toimii Fair Trials Internationalin yhteydessä.
Asianajajaoikeuden killan kiltavanhin.
Suomen Asianajajaliiton nimityksiä valmistelevan menettelytapavaliokunnan puheenjohtaja.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta
Eduskunnan valiokunnissa asiantuntijana yli 60 asian käsittelyn yhteydessä vuodesta 1992 alkaen.

 

Lue artikkelini Rikoksen uhri ja Rikoksesta epäiltynä.

Muita kirjoituksiani on luettavissa omalla sivullaan. Myös valokuvia.

Koulutuskalenteri

Käyn säännöllisesti luennoimassa eri oikeudenaloilta. 
Tässä koulutuskanterini

Valvontalautakunnan koulutuspäivät 12.-13.9.2019
Oikeuspsykologian kurssiseminaari 11.10.2019
Puolustuksen oikeudet rikosprosessuaalisissa pakkokeinoissa ja uudessa tiedustelulainsäädännössä, Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 17.10.2019
Metoo ja Suomen rikoslaki -infotilaisuus 21.10.2019
Juristin mediataidot, strateginen asianajo, Turun yliopisto 30.10.2019
Rikosasianajajakurssi 1.-2.11.2019
Korkeimman oikeuden asianajajapäivä. EU:n perusoikeuskirja asianajajan työssä 8.11.2019
Rikosprosessipäivä, AlmaTalent 4.12.2019
Avustajan tehtävät, Poliisiammattikorkeakoulu 12.12.2019
Asianomistajan asema, Turun yliopisto 21.1.2020
Juristin mediataidot, strateginen asianajo, Turun yliopisto 18.3.2020
Rikoksen uhrin kohtaaminen. Asianajoassistenttipäivä 3.4.2020
Esitutkintaan ja pakkokeinoihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, Helsingin hovioikeuspiiri & Helsingin yliopisto 5.11.2020
Oikeuspsykologiaa. Suomen Asianajajaliitto 24.11.2020
Avustajan rooli kuulustelussa, Helsingin poliisilaitos 9.12.2020
Avustajan tehtävät esitutkinnassa Poliisiammattikorkeakoulu 10.12.2020
Rikosprosessi käräjäoikeudessa, Oikeusministeriö / julkiset oikeusavustajat 18.2.2021
Esitutkinnan ongelmakohtia, Edita 16.3.2021

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094
Fax
+358 9 278 7211

Contact »