Todistelu-uudistus voimaan 1.1.2016

vaakaTasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan hyväksymät lait, joilla uudistetaan todistelua koskevat säännökset. Uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan yleisissä tuomioistuimissa 1.1.2016.

Uudistuksen myötä todistajanvala jää historiaan. Todistaja ei enää vanno puhuvansa totta "kaikkivaltiaan ja kaikitietävän Jumalan kautta" vaan kaikki todistajat antavat vakuutuksen "kunnian ja omantunnon kautta".

 

Vuoden 2016 alusta voimaan tulevat uudet todistelusäännökset tuovat täsmennyksiä myös muun muassa vaitiolo-oikeuteen ja -velvollisuuteen. Jatkossa nykyisen ja entisen aviopuolison lisäksi myös avopuolisolla on oikeus kieltäytyä todistamasta. Toisaalta laki mahdollistaa jatkossa sen, että todistamisesa kieltäytyvän aiemmin poliisille antamia lausntoja voidaan käyttää näyttönä asiassa.

Rikoksen uhri, jolla ei ole asiassa vaatimuksia, on jatkossa todistaja eikä enää asianomistaja.

Lisäksi muun muassa terveydenhuollon henkilöstön todistamiskielto laajenee. Jatkossa kielto koskee lääkärin, apteekkarin ja kätilön ohella muitakin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mm. hammaslääkäriä, psykoterapeuttia ja sairaanhoitajaa. Asianajajien ja muiden oikeudenkäyntiavustajien todistamiskieltoa täsmennetään ja jatkossa myös muissa kuin tuomioistuionasioissa toiminut lakimies voi vedota todistamiskieltoon.

Uudet säännökset myös mm. laajentavat mahdollisuutta videoneuvottelujen käyttöön todistajien kuulemisessa.

Anonyymi toistelu

Uusien säännösten mukaan tuomioistuin voi jatkossa myöntää todistajalle anonymiteetin, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 8 vuotta vankeutta ja jos henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Anonyymi todistaminen on siten mahdollista esimerkiksi henkirikoksessa, törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeässä ryöstössä.

Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen on sallittua ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, joista enimmäisrangaistus on 6 vuotta vankeutta.

Lisätietoa

Asianajaja Markku Fredman oli jäsenenä uudistusta valmistelleessa todistelutoimikunnassa. Hän jätti eriävän mielipiteen toimikunnan mietintöön mm. anonyymin todistelun osalta.

Asianajaja Markku Fredman kommentoi anonyymia todistelua Lännen median haastattelussa 11.6.2015

Katso aiempi uutinen aiheesta

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »