Korkein hallinto-oikeus arvioi virkamiehen valitusoikeutta

Korkein hallinto-oikeus antoi 4.7.2012 kaksi vuosikirjaratkaisua, joissa arvioitiin virkemiehen valitusoikeutta viran siirtoa koskevissa tilanteissa. Ongelmana asiassa on se, että valtion virkamieslaki sisältää valituskiellon, joka jo aiemmin (22.4.2008/882 KHO:2008:25) on todettu eräissä tilanteissa perustuslain 21 §:n vastaiseksi.

Nyt annetuissa kahdessa ratkaisussa toisessa valitus tutkittiin valituskiellosta huolimatta. Toisessa tapauksessa viran siirron viraston sisällä ei katsottu olevan päätös, josta virkamiehellä on oikeus valittaa.

Kummassakin uudessa tapauksessa valituksen tehnyttä virkamiestä avusti asianajaja Markku Fredman.

4.7.2012/1867 KHO:2012:54
Valtion virkamieslaki - Perusoikeusmyönteinen tulkinta - Valituskielto - Viran muuttaminen - Vaativuustaso - Viran nimi - Tehtävät - Valtion virkamies
4.7.2012/1866 KHO:2012:53
Valtion virkamieslaki - Valituskelpoisuus - Viran siirtäminen yksiköstä toiseen - Oikeudet ja velvollisuudet - Valtion virkamies

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »