Oikeusmuotoilulla parempaa palvelua

Asianajaja Markku Fredman oli haastateltavana Laurea-ammattikorkeakoulun oikeusmuotoilun opiskelijoiden videolla. Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa ensimmäisenä maailmassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa oikeusmuotoilun koulutusta.

Laurea-ammattikorkeakoulu on kehittänyt opintokokonaisuuden, jota kuvataan seuraavasti:

"Koulutuksen keskeiset teemat ovat oikeusmuotoilu ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.  Oikeusmuotoilussa otat haltuun palvelumuotoilun menetelmät ja samalla vahvistetaan oikeudellisen järjestelmän ennustettavuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.  Tavoitteena on tuottaa jo opiskelun aikana yhteistyössä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttavia, toimivia oikeudellisia työkaluja ja menettelytapoja. Samalla rakennat uusia tuotteita ja palveluja.

Toisessa ydinkokonaisuudessa opit suunnistamaan oikeudellisesti kestävällä tavalla digitaalisessa toimintaympäristössä ja otat haltuun keskeiset tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien (IPR’s) modernit piirteet. Syvennyt vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Viet näitä teemoja koskevaa teoriaa ja tietoa käytäntöön. Otamme oppimisen ja tekemisen tueksi alan suomalaisia ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiä erityisosaajia. Opiskelemme paljon tiimeissä. Esittelemme tämän kokonaisuuden tuloksia muun muassa erilaisina julkaisuina.

Pakollisten opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista."

 

Videolla Markku Fredman kiinnitti huomiota muun muassa Helsingin käräjäoikeudessa käytössä olevien vakiomuotoisten kirjeiden ja tiedonantojen vaikeaselkoisuuteen ja jopa lain vastaiseen sisältöön.

Asianomistajalle (eli rikoksen uhrille] lähetetään käsittelyilmoitus, jossa todetaan seuraavaa:

etptktilaus

Tieto ei pidä paikkansa. Asianomistajalla on oikeus saada esitutkintapöytäkirja heti kun se on valmistunut. Käsittelyilmoitusta ei pidä jäädä odottamaan, eikä poliisissa ole mitään palvelupistettä, jossa käsittelyilmoituksen esittämällä saisi mukaansa poliisin esitutkintapöytäkirjan. Käytännössä ne tilataan sähköpostilla.

Asianomistajan, jonka läsnäolo pääkäsittelyssä (eli oikeudenistunnossa) ei ole välttämätöntä, saa seuraavansisältöisen ilmoituksen:

 

saapuminenKO

Seuraavalla sivulla todetaan kuitenkin näin:

saapuminenKO2

Siis rikoksen uhrin on saavuttava joko itse tai lähetettävä paikalle asiamies. Mutta jos näin ei tee, asia ja etukäteen lähetetty vaatimuskirjelmä voidaan käsitellä joka tapauksessa. Tämän voisi ehkä sanoa hieman selkeääminkin.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

  • OVT-tunnus 003707398082
    Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

  • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
    PL 27217
    00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »