Lisää julkisuutta asianajajien valvontaan

blogiValvontaAsianajaja Markku Fredmanin kirjoitus on julkaistu asianajajajia ja ns. lupajuristeja valvovan Valvontalautakunnan julkaisemassa valvontakertomuksessa vuodelta 2019. Kirjoitus on julkaistu myös Suomen Asianajajajaliiton blogissa.

Law Firm Fredman & Månsson

LL.D Markku Fredman is the owner at Fredman & Månsson.

 

Contact us

Hämeentie 68 A, 2nd floor, 00550 Helsinki, Finland
Phone
Fredman +358 400 464094
Fax
+358 9 278 7211

Contact »