Markku Fredmanista oikeustieteen lisensiaatti

Asianajaja Markku Fredman valmistui tänään oikeustieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Lisensiaatin tutkinto on jatkotutkinto, joka asettuu maisterin ja tohtorin tutkinnon väliin.

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on ammatillista osaamista syventävä koulutusohjelma käytännön työelämästä tuleville. Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto on tarkoitettu oikeudellisissa ammattitehtävissä toimiville juristeille, joille on jo kertynyt osaamista ja kokemusta ammattialallaan. Sellaista osaamista syvennetään harjoittamalla opintoja tietyllä valitulla omaan ammattitaustaan liittyvällä erikoisalalla.

SuomenLaki.com: Takaisin yliopistolle
ammattilaisena

Tutkintoon sisältyy ammatillisten opintojen (70 opintopistettä) ja teoreettisten opintojen (10 opintopistetä) lisäksi kirjallinen lisensiaatintutkimus. Fredmanin päättötyö muodostui neljästä aiemmin julkaistusta artikkelista ja uudesta 60 sivuisesta artikkelista otsikolla Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa. Lisäksi päättötyössä oli 15 sivuinen johdantojakso. Aiemmin julkaistut artikkelit olivat:

Päättötyö hyväksyttiin tiedekuntaneuvostossa arvosanalla kiittäen hyväksytty. Tutkimuksen tarkastajina olivat professorit Dan Frände ja Olli Mäenpää.

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

  • Fredman 0400-464094
  • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »