Blogit

 • Perustuslain tulkinnasta

  Helsingin Sanomien Saska Saarikoskelle on joku anonyymi ministeri todennut, että Ojanen, Tuori & co saisivat kantaa vastuun siitä, että perustuslain nähdään olevan esteenä uudistuksille (”Politiikka on rikki, ministerit myöntävät” HeSa 24.1.2016). Ongelma ei olisi perustuslaki, vaan sen tulkinnat.

  Kovia sanoja anonyymilta ministeriltä. Samanlaista tekstiä on kuultu viimeaikoina myös Ben Zyskowiczilta ja Kimmo Sasilta, jotka kumpikin ovat toimineet perustuslakivaliokunnan puheenjohtajina.

  Perusoikeuksien suurkuluttajana tällainen keskustelu herättää hämmennystä. Ehdin aloittaa asianajajaurani ennen ihmisoikeussopimusta ja perusoikeusuudistusta. Silloisista hallitusmuodon perusoikeussäännöksistä ei ollut asianajajalle apua eivätkä säännökset olleet esteenä lainsäätäjälle.

  Lue lisää...

 • Anonyymit asiantuntijalausunnot vaivaavat tuomareita ja asianajajia

  eliteKorkein hallinto-oikeus hyväksyi 23.1.2015 antamassan päätöksessä lausunnon, jonka laatijan henkilöllisyyttä ei tiedetä: http://dy.fi/2b. Kyse on ruotsalaisen yhtiön viranomaisille antamasta analyysista sen osalta puhuuko oleskeluluvan hakenut henkilö sitä murretta, jota puhutaan hänen kertomassaan kotipaikassa.

  Kouvolan hovioikeus ei hyväksynyt samaa lausuntoa kun juttua käsiteltiin rikosasiana: http://dy.fi/21. Tuolloin kyse oli siitä, että syyttäjän mukaan hakija oli valehdellut viranomaisille kotipaikastaan saadakseen oleskeluluvan. Syyte hylättiin kun lausunto ei kelvannut.

  Lue lisää...

 • Fredman & Månsson 25 vuotta

  f-m-logoAsianajotoimisto Fredman & Månsson Oy täyttää tänään 1.1.2016 25 vuotta. Aloitimme kahden asianajajan ja sihteerin voimin ja enimmillään olemme olleet yhdeksän hengen työyhteisö, joista viisi asianajajia. Syyskuusta 2015 alkaen olemme palanneet alkuun ja asianajajat Markku Fredman ja Ulf Månsson jatkavat kahdestaan asiakkaiden asioiden hoitamista.

  Toimistomme kulloistenkin asianajajien hoitamat Finlexissä julkaistut oikeustapaukset on listattu omalle sivulleen.

  Toivotamme hyvää ja menestyksellistä vuotta 2016!

 • Esitutkinta- ja pakkokeinot -kirja

  Esitutkinta-ja-pakkokeinot19.11.2014 valmistui viides painos Talentumin kustantamasta ja julkaisemasta Esitutkinta- ja pakkokeinot -kirjasta. Yksi kirjan viidestä kirjoittajasta on asianajaja Markku Fredman. Muut kirjoittajat ovat entinen kanliapäällikkö Klaus Helminen, esittelijäneuvos Janne Kanerva, professori Matti Tolvanen ja lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen.

  Kirja ilmestyi nyt 1310-sivuisena ja siinä on huomioitu ne muutokset, jotka vuoden 2014 alussa voimaan tulleisiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin tehtiin jo ennen lakien voimaantuloa. Lisäksi teoksessa on huomioitu vireillä olevat muutokset ja lisäykset, jotka ovat seurausta mm. EU:n direktiiveistä.

  Tuoteinfo ja tilaukset

 • Luovutusmenettely on uudistettava

  LuovutusmenettelyHSVenäläismiehen säilöönotto Yhdysvaltojen tekemän etsintäkuulutuksen vuoksi on kohdistanut huomion rikoksen johdosta tapahtuviin luovutuksiin. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) totesi menettelystä olevan selvät säännökset. Näin on, mutta ongelma on siinä, että luovutusmenettelystä muihin kuin EU-maihin säädetään vuonna 1970 hyväksytyllä lailla.

  Lue lisää...

 • Oikeuslaitokset vertailussa

  Euroopan neuvosto julkaisi nyt jo neljämnnen kerran jäsenmaidensa oikeuslaitoksia koskevan vertailunsa.

  Selvitys European Judicial Systems Edition 2014 (data 2012): Efficiency and quality of justice löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta www.coe.int .

  Lue lisää...

 • EU:n perintöasetuksen soveltaminen alkaa

  Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa 17. elokuuta alkaen. Asetusta sovelletaan 17.8.2015 tai sen jälkeen kuolleiden henkilöiden perimykseen. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenmaahan. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.

  Voimaan tuleva perintöasetus sisältää säännökset siitä, minkä maan lakia kansainväliseen perintöasiaan sovelletaan ja minkä jäsenmaan tuomioistuin on toimivaltainen perintöasiassa. Asetus sisältää myös säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta EU-maissa.

  Pääsääntönä on, että toimivalta kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenmaan tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja sovellettavaksi tulee tämän maan laki. Perittävä voi kuitenkin elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai kuollessaan on.

  Jos esimerkiksi Suomen kansalaisella oli kuollessaan asuinpaikka Espanjassa, hänen perintöönsä sovelletaan Espanjan lakia. Henkilö voi kuitenkin testamentissaan määrätä, että hänen perintöönsä sovelletaan Suomen lakia.

  Eurooppalainen perintötodistus käyttöön

  Perintöasetuksen soveltamisen myötä otetaan käyttöön niin sanottu eurooppalainen perintötodistus, jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenmaassa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa EU-maissa. Todistuksen avulla esimerkiksi perillinen voi saada perimänsä omaisuuden omiin nimiinsä toisessa maassa.

  Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea vasta perittävän kuoleman jälkeen. Todistusta haetaan siinä EU-maassa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistuksen antaa Helsingin maistraatti.

  Poikkeukset

  Kaikki EU-maat eivät ole mukana uuden perintöasetuksen soveltamisessa. Asetusta ei sovelleta Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

  Linkit

 • Uusi isyyslaki rajoittaisi lapsen oikeutta perintöön

  Eduskunnan käsittelyyn toukokuusssa 2014 annettu hallituksen esitys HE 91/2014 sisältää merkittävän muutoksen nykyiseen oikeustilaan.

  Vuonna 2012 korkein oikeus katsoi täysistuntoratkaisussaan, ettei nykyiseen isyyslain järjetelmään kuuluvaa kanneoikeuden rajoitusta voida perustuslain vastaisena noudattaa. Siten myös ennen isyyslain voimaantuloa (1.10.1976) syntyneille avautui mahdollisuus haastaa isäkandidaatti oikeuteen isyyden vahvistamiseksi. Näin ovat monet tehneetkin.

  Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys sisältää julkisuudessa huomiotta jääneen säännöksen:

  Lue lisää...

 • Todistelu-uudistus voimaan 1.1.2016

  vaakaTasavallan presidentti on vahvistanut eduskunnan hyväksymät lait, joilla uudistetaan todistelua koskevat säännökset. Uusia säännöksiä ryhdytään soveltamaan yleisissä tuomioistuimissa 1.1.2016.

  Uudistuksen myötä todistajanvala jää historiaan. Todistaja ei enää vanno puhuvansa totta "kaikkivaltiaan ja kaikitietävän Jumalan kautta" vaan kaikki todistajat antavat vakuutuksen "kunnian ja omantunnon kautta".

  Lue lisää...

 • Korkein oikeus arvioi isyyslakia

  Korkein oikeus antoi 19.3.2014 kaksi ennakkopäätöstä, joissa arvioitiin miten perustuslain vastaiseksi jo ratkaisulla KKO 2012:11 osoitettua isyyslakia ja sen voimaanpanolakia tulee tulkita.

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Laskut PDF-liitetiedostona:

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 27217
  00062 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »