Blogit

 • Esitutkinta- ja pakkokeinot -kirja

  Esitutkinta-ja-pakkokeinot19.11.2014 valmistui viides painos Talentumin kustantamasta ja julkaisemasta Esitutkinta- ja pakkokeinot -kirjasta. Yksi kirjan viidestä kirjoittajasta on asianajaja Markku Fredman. Muut kirjoittajat ovat entinen kanliapäällikkö Klaus Helminen, esittelijäneuvos Janne Kanerva, professori Matti Tolvanen ja lainsäädäntöjohtaja Marko Viitanen.

  Kirja ilmestyi nyt 1310-sivuisena ja siinä on huomioitu ne muutokset, jotka vuoden 2014 alussa voimaan tulleisiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin tehtiin jo ennen lakien voimaantuloa. Lisäksi teoksessa on huomioitu vireillä olevat muutokset ja lisäykset, jotka ovat seurausta mm. EU:n direktiiveistä.

  Tuoteinfo ja tilaukset

 • Oikeuskansleri huolissaan turvapaikanhakijoiden tietoturvasta

  okv1Valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi joulukuussa vastauksensa laatimaani kanteluun. Kantelu koski turvapaikkaa Suomesta hakeneiden tietojen vuotamista Keskusrikospoliisin kautta niiden valtioiden viranomaisille, joista turvapaikanhakija oli lähtenyt, ja joiden viranomaisten toimia vastaan suojelua oli Suomesta haettu.

  Lue lisää...

 • Oikeuslaitokset vertailussa

  Euroopan neuvosto julkaisi nyt jo neljämnnen kerran jäsenmaidensa oikeuslaitoksia koskevan vertailunsa.

  Selvitys European Judicial Systems Edition 2014 (data 2012): Efficiency and quality of justice löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta www.coe.int .

  Lue lisää...

 • Järjetön epäily?

  vaakaLänsimaissa noudatetun käytännön mukaan rikokseen syylliseksi tuomitsevan ratkaisun edellytyksenä on se, etei tuomarille jää järkevää epäilyä syytetyn syyllisyyden suhteen. Tämän näyttökynnyksen sisällyttämistä Suomen lakiin esitettiin reilu vuosi sitten jätetyssä todistelutoimikunnan mietinnössä.

  Lue lisää...

 • Uusi isyyslaki rajoittaisi lapsen oikeutta perintöön

  Eduskunnan käsittelyyn toukokuusssa 2014 annettu hallituksen esitys HE 91/2014 sisältää merkittävän muutoksen nykyiseen oikeustilaan.

  Vuonna 2012 korkein oikeus katsoi täysistuntoratkaisussaan, ettei nykyiseen isyyslain järjetelmään kuuluvaa kanneoikeuden rajoitusta voida perustuslain vastaisena noudattaa. Siten myös ennen isyyslain voimaantuloa (1.10.1976) syntyneille avautui mahdollisuus haastaa isäkandidaatti oikeuteen isyyden vahvistamiseksi. Näin ovat monet tehneetkin.

  Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys sisältää julkisuudessa huomiotta jääneen säännöksen:

  Lue lisää...

 • Valtio lainaa korotta rikosten uhreilta

  Valtiokonttori huolehtii Suomessa rikosvahinkokorvausten maksamisesta rikosten uhreille. Kyse on pääosin henkilövahinkojen korvaamisesta väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreille.

  Lue lisää...

 • Korkein oikeus arvioi isyyslakia

  Korkein oikeus antoi 19.3.2014 kaksi ennakkopäätöstä, joissa arvioitiin miten perustuslain vastaiseksi jo ratkaisulla KKO 2012:11 osoitettua isyyslakia ja sen voimaanpanolakia tulee tulkita.

  Lue lisää...

 • Törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnista

  Hallituksen esityksen HE 141/2012 mukaan eräiden törkeiden rikosten valmistelu tulisi rangaistavaksi. Esitys on parhaillaan eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä ja mietintö valmistunee aivan lähiaikoina.

  Lue lisää...

 • Tapoista tuli murhia

  Suomen Kuvalehti julkaisi numerossan 2/2014 laajan Maria Syvlän kirjoittaman artikkelin siitä kuinka henkirikoksia koskeva oikeuskäytäntö on ankaroitunut. Jutussa haastateltiin myös asianajaja Markku Fredmania, joka on hoitanut monia henkirikosjuttuja niin uhrin oikeudenomistajien kuin rikoksesta epäillyn avustajana.

  Lue lisää...

 • Takana menestyksekäs vuosi 2012

  Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy:n asianajotoiminta on jälleen ollut menestyksekästä.

  Toimistomme asianajajat ovat avustaneet asiakkaittaan saamaan ennätykselliset kuusi korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, joista yhtä lukuunottamatta asia kääntyi päämiehemme eduksi. Yksi ennakkopäätöksistä ratkaistiin KKO:n täysistunnossa ja KKO muutti siinä aikaisempaa linjaansa isyyden vahvistamista koskevissa tapauksissa. Asiakkaillemme on myönnetty kaksi valituslupaa, joihin odotetaan ratkaisua alkavan vuoden aikana.

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin omistaa asianajaja, varatuomari, OTT Markku Fredman.

Verkkolaskutusosoite:

 • OVT-tunnus 003707398082
  Operaattori Apix Messaging Oy (003723327487)

Laskut PDF-liitetiedostona:

 • 003707398082@procountor.apix.fi

Paperilaskut skannattavaksi:

 • Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
  PL 16112
  00021 LASKUTUS

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094

Yhteystiedot »