Uutiset

 • Oikeusasiamiehelle tuli ennätysmäärä kanteluita vuonna 2008

  Oikeusasiamiehelle tuli viime vuonna ennätysmäärä kanteluita, lähes 3 700. Tämä on yli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kanteluiden määrän kasvu kohdistui tasaisesti eri viranomaisiin; vain poliisikantelut lisääntyivät jonkin verran muita enemmän. Kanteluiden lisäksi oikeusasiamies käynnisti yli 60 tutkimusta omasta aloitteestaan.

  Oikeusasiamies myös ratkaisi kanteluita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ratkaistuksi tuli 3 720 kantelua, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Omia aloitteita ratkaistiin viime vuonna lähes 50.

  Lue lisää...

 • Työryhmä ehdottaa muutoksia luottotietorekisteriin

  Maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut, ehdottaa oikeusministeriön asettama työryhmä. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista.

  Lue lisää...

 • Sotasyyllisyystuomioihin liittyvistä kysymyksistä tehdään selvitys

  Oikeusministeriö on pyytänyt oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedtiä ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäkeä laatimaan selvityksen 21.2.1946 sotaan syyllisiksi tuomittujen oikeudellisen kohtelun mahdollistaneesta lainsäädännöstä, oikeudenkäynnistä ja tuomioista oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta.

  Selvityksen on pyydetty valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

 • Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

  Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

  Lue lisää...

 • Mahdollisuus rahalliseen hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä

  Hallitus esittää järjestelmää, jolla oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voitaisiin hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Ennalta ehkäisevänä keinona asianosainen saisi joudutettua asiaansa vaatimalla sen käsittelyn määräämistä kiireelliseksi. Uudet oikeussuojakeinot koskisivat yleisiä tuomioistuimia.

  Lue lisää...

 • Kansalaisuushakemusten käsittely nopeutuu

  Kansalaisuushakemusten käsittelyn odotetaan nopeutuvan huomattavasti tänä vuonna, kun vanhojen hakemusten jonot on pian saatu purettua Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikössä. Vanhimmat päätöstä odottavat hakemukset ovat nyt vuodelta 2006, ja niihin on määrä saada ratkaisu huhtikuun loppuun mennessä.

  Uusien, täysin selvien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika pyritään laskemaan alle vuoteen. Nopeimmillaan kansalaisuuspäätöksen voi saada jopa muutamassa kuukaudessa, jos hakemus on selvä eli sen mukana on kaikki tarvittavat liitteet ja hakijalla on kansallinen passi osoituksena selvitetystä henkilöllisyydestä. Vuonna 2008 selvimmät 10 prosenttia hakemuksista sai päätöksen keskimäärin 76 vuorokaudessa (2007: 93 vrk).

  Lue lisää...

 • Selvyys notaarien tammikuussa vihkimien avioparien tilanteeseen – lainsäädännön tulkinnanvaraisuus korjataan pikaisesti

  Oikeusministeriö on selvittänyt ratkaisua käräjäoikeuksien notaarien tammikuussa suorittamien vihkimisten pätevyyteen liittyvään tilanteeseen, joka on noussut esiin myös julkisuudessa. Ongelma johtuu käräjäoikeuslakiin viime syksynä samanaikaisesti tehdyistä useammista muutoksista.

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094
 • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »