Uutiset

 • Uusi asunto-osakeyhtiölaki selventäisi taloyhtiöiden sisäisiä pelisääntöjä

  Asunto-osakeyhtiölaki esitetään uudistettavaksi siten, että laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Tarkoitus on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa myös osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.

  Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tänään ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina 27. maaliskuuta. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan vuoden 2010 alussa.

  Lue lisää...

 • Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtymässä käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle

  Kiinteistöjen kirjaamiseen liittyvät asiat esitetään siirrettäväksi käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle ensi vuoden alusta lukien. Valtioneuvosto hyväksyi siirtoa koskevan esityksen ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 27. maaliskuuta.

  Vuoden 2010 alusta lähtien kirjaamisviranomaisina toimisivat käräjäoikeuksien sijasta maanmittaustoimistot. Niissä käsiteltäisiin lainhuudot ja kiinnitykset sekä kiinteistöihin liittyvien erityisten oikeuksien, esimerkiksi vuokra- tai käyttöoikeuden kirjaamiset.

  Lue lisää...

 • Teollis- ja tekijänoikeusasiat aiotaan keskittää markkinaoikeuteen

  Hallituksen tänään 26.3. tekemä periaatepäätös aineettomien oikeuksien strategiasta eli ns. IPR-strategiasta sisältää linjauksen siitä, että aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden käsittely keskitetään markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä. Päätöksen mukaan oikeusministeriölle varmistetaan keskittämisen edellyttämät resurssit.
   

  ©

  Lue lisää...

 • Riita-asioiden oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta lisätään

  Riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevat säännökset muuttuvat. Oikeuspaikka eli missä käräjäoikeudessa asia tutkitaan ja ratkaistaan, määräytyy jatkossa yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Uudistuksella muun muassa lisätään oikeudenkäyntipaikan valinnaisuutta.

  Tasavallan presidentti vahvistaa lainmuutokset perjantaina 13. maaliskuuta tulemaan voimaan 1. syyskuuta 2009.

  Riidan oikeuspaikkana on jatkossakin yleensä vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, ellei laissa ole erityisesti määrätty muuta paikkaa.

  Uudistuksella vähennetään säännöksiä ehdottomista oikeuspaikoista. Esimerkiksi kiinteistöä koskeva riita-asia voidaan käsitellä joko kiinteistön sijaintipaikkakunnan tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

  Perhe- ja perintöoikeudellisissa riidoissa säännökset oikeuspaikasta ovat kuitenkin jatkossakin ehdottomia. Esimerkiksi avioeroa, isyyttä sekä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevat asiat on tutkittava lain määräämässä käräjäoikeudessa.

  Lue lisää...

 • Oikeusasiamiehelle tuli ennätysmäärä kanteluita vuonna 2008

  Oikeusasiamiehelle tuli viime vuonna ennätysmäärä kanteluita, lähes 3 700. Tämä on yli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kanteluiden määrän kasvu kohdistui tasaisesti eri viranomaisiin; vain poliisikantelut lisääntyivät jonkin verran muita enemmän. Kanteluiden lisäksi oikeusasiamies käynnisti yli 60 tutkimusta omasta aloitteestaan.

  Oikeusasiamies myös ratkaisi kanteluita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ratkaistuksi tuli 3 720 kantelua, mikä on noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Omia aloitteita ratkaistiin viime vuonna lähes 50.

  Lue lisää...

 • Työryhmä ehdottaa muutoksia luottotietorekisteriin

  Maksuhäiriömerkintä tulisi poistaa luottotietorekisteristä heti, kun velka on lopullisesti vanhentunut, ehdottaa oikeusministeriön asettama työryhmä. Uudistus voisi aktivoida velallisia ja parantaa heidän taloudellista toimintakykyään. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa muun muassa lainan saamista ja asunnon vuokraamista.

  Lue lisää...

 • Sotasyyllisyystuomioihin liittyvistä kysymyksistä tehdään selvitys

  Oikeusministeriö on pyytänyt oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedtiä ja oikeustieteen lisensiaatti Stiina Löytömäkeä laatimaan selvityksen 21.2.1946 sotaan syyllisiksi tuomittujen oikeudellisen kohtelun mahdollistaneesta lainsäädännöstä, oikeudenkäynnistä ja tuomioista oikeusvaltion periaatteiden näkökulmasta.

  Selvityksen on pyydetty valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä.

 • Oikeuskanslerille tehtiin aiempaa enemmän kanteluita

  Oikeuskanslerille tehtiin viime vuonna 1737 kantelua, mikä on 385 kantelua enemmän kuin vuonna 2007. Eniten kansalaiset kantelivat tuomioistuimista. Vuonna 2008 oikeuskanslerille tehtiin 253 kantelua, jotka joko kokonaan tai osaksi koskivat yleisten tuomioistuinten menettelyä. Hallintotuomioistuinten menettelystä tehtiin 51 kantelua ja erityistuomioistuinten osalta 31 kantelua.

  Lue lisää...

 • Mahdollisuus rahalliseen hyvitykseen oikeudenkäynnin viivästymisestä

  Hallitus esittää järjestelmää, jolla oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen voitaisiin hyvittää asianosaiselle valtion varoista maksettavalla rahakorvauksella. Ennalta ehkäisevänä keinona asianosainen saisi joudutettua asiaansa vaatimalla sen käsittelyn määräämistä kiireelliseksi. Uudet oikeussuojakeinot koskisivat yleisiä tuomioistuimia.

  Lue lisää...

 • Kansalaisuushakemusten käsittely nopeutuu

  Kansalaisuushakemusten käsittelyn odotetaan nopeutuvan huomattavasti tänä vuonna, kun vanhojen hakemusten jonot on pian saatu purettua Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikössä. Vanhimmat päätöstä odottavat hakemukset ovat nyt vuodelta 2006, ja niihin on määrä saada ratkaisu huhtikuun loppuun mennessä.

  Uusien, täysin selvien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika pyritään laskemaan alle vuoteen. Nopeimmillaan kansalaisuuspäätöksen voi saada jopa muutamassa kuukaudessa, jos hakemus on selvä eli sen mukana on kaikki tarvittavat liitteet ja hakijalla on kansallinen passi osoituksena selvitetystä henkilöllisyydestä. Vuonna 2008 selvimmät 10 prosenttia hakemuksista sai päätöksen keskimäärin 76 vuorokaudessa (2007: 93 vrk).

  Lue lisää...

Asianajotoimisto Fredman & Månsson

Asianajotoimisto Fredman & Månssonin osakkaina ovat asianajaja, varatuomari Markku Fredman ja asianajaja, varatuomari Ulf Månsson.

Katso tiedot »

Ota yhteyttä

Hämeentie 68 A, 2. krs, 00550 Helsinki

Puhelin:

 • Fredman 0400-464094
 • Månsson 0400-605202

Telefax 09-2787211

Yhteystiedot »